Scroll down

Alternate Text

Dossier: Criminele uitbuiting

De achtergrond

Sinds 2013 is de definitie van mensenhandel in het wetboek van strafrecht uitgebreid met het gedwongen plegen van strafbare activiteiten. Echter, zakkenrollerij, winkeldiefstal en inbraak door kinderen wordt vaak niet als uitbuiting (h)erkend. Deze kinderen worden dan gestraft voor daden die zij onder dwang hebben gepleegd, of zij worden heengezonden en lopen zo weer rechtstreeks in de armen van de uitbuiter. Uit de zaken die worden gemeld bij de Kinderrechtenhelpdesk van Defence for Children, blijken verschillende groepen kinderen extra kwetsbaar te zijn voor criminele uitbuiting. Hieronder bevinden zich alleenstaande en rondtrekkende Oost-Europese Roma kinderen en alleenstaande Albanese en Marokkaanse jongens die asiel komen vragen. Ook slachtoffers van Loverboys worden bijvoorbeeld ingezet als drugskoerier.  

Het is van belang dat politie en kinderbescherming meer kennis hebben om criminele uitbuiting te herkennen en hierop te handelen. Het opsporen en vervolgen van daders is van belang om de kinderen te beschermen. Daarnaast moet er hulp komen voor deze kinderen. Zo moeten ze in instellingen kunnen worden geplaatst waar zij veilig zijn en waar aan een ander toekomstperspectief kan worden gewerkt. Buitenlandse kinderen worden veelal teruggestuurd naar het land van herkomst zonder belangenafweging en een duurzame oplossing. Het kind blijft zo kwetsbaar voor uitbuiting. Defence for Children – ECPAT pleit voor beleid waarbij de bescherming van deze kinderen voorop staan en wordt gewerkt aan duurzame oplossingen.

Iara de Witte

“Er moet meer aandacht komen voor kinderen die gedwongen worden om diefstallen te plegen. Een verschuiving van een dadergerichte naar een slachtoffergerichte aanpak is nodig.”

Re-integratie van slachtoffers mensenhandel

In het Europese project Safe Havens is Defence for Children - ECPAT partner onder leiding van het Leger des Heils. Dit project heeft als doel slachtoffers van mensenhandel te ondersteunen bij hun re-integratie. Het project wordt uitgevoerd in Nederland, Zweden, Roemenië, Moldavië en Bosnië. Defence for Children - ECPAT werkt samen met het Leger des Heils aan duurzame oplossingen voor Oost-Europese kindslachtoffers van uitbuiting.
Lees meer

Publicatie

In 2014 heeft Defence for Children onderzoek gedaan naar de bescherming van alleenstaande rondtrekkende Oost-Europese kinderen tegen mensenhandel en uitbuiting in Nederland. Deze kinderen lijken te worden ingezet om diefstallen te plegen. Er is gekeken naar de reactie van de politie en hulpverlening op dit fenomeen. Knelpunten zijn gevonden in signalering en herkenning, zorgaanbod, en het vinden van een duurzame oplossing.

Lees meer

ECPAT voert wereldwijd campagne tegen seksuele uitbuiting van kinderen. In Nederland vormen Defence for Children en ECPAT één organisatie.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met ons beleid. Privacy verklaring
Ja
Nee