Scroll down

Alternate Text

Privacy and cookies

 

Cookies

Deze site maakt gebruik van de volgende cookies om optimaal te presteren: 

  • Functionele cookies om ervoor te zorgen dat deze website naar behoren functioneert, bijvoorbeeld sessie cookies die bijhouden welke pagina’s u al bezocht hebt. 
  • Analytics cookies waarmee wij het gebruik van de website kunnen meten en verbeteren.
  • Sociale media cookies om inhoud van onze website gemakkelijk te kunnen delen via jouw social media accounts.

Wilt u cookies verwijderen, dan kan dat via de instructie van uw browser. 
 

Veilige omgang met persoonsgegevens

Persoonlijke gegevens van websitebezoekers, e-mailnieuwsbriefabonnees en donateurs worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. De website van Defence for Children gebruikt een beveiligd protocol voor gegevensuitwisseling (herkenbaar aan https:// als begin van al onze webpagina’s). De persoonsgegevens die u uitwisselt via onze webformulieren kunnen daardoor niet leesbaar onderschept worden door anderen. Defence for Children draagt zorg voor een passende organisatorische, technische en fysieke beveiliging van haar systemen, waarin uw gegevens worden opgeslagen. Op deze wijze stellen we zeker dat uw gegevens alleen toegankelijk zijn voor personen die daar uit hoofde van hun functie bevoegd toe zijn. En dat de gegevens alleen worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en daarmee verenigbare doeleinden.

Ook bij de verdere verwerking van persoonsgegevens in onze administratie eerbiedigen wij de Wet Bescherming Persoonsgegevens. In overeenstemming met deze wet is de verwerking van persoonsgegevens aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens, gevestigd te Den Haag.

Welke gegevens en met welk doel?

Uw gegevens (zoals naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, geboortedatum, e-mailadres en IBAN) worden vastgelegd ter uitvoering van het donateurschap of verwerking van een eenmalige gift. Ook kunnen we deze gegevens gebruiken om u te informeren over onze activiteiten. 

Als u geen prijs stelt op deze informatie, of wilt weten welke informatie we van u in onze administratie hebben vastgelegd, kunt u contact op nemen via: info@defenceforchildren.nl of per post:

Defence for Children
Hooglandse Kerkgracht 17 G
2312 HS Leiden

Betaalgegevens

Indien u een (doorlopende) incassomachtiging afgeeft, verwerken we uw IBAN om de donatie in ontvangst te kunnen nemen. Als u zelf een eenmalige gift naar ons overmaakt leggen wij uw IBAN vast, zodat we een eventueel volgend gift kunnen herkennen als een gift van u

E-mailnieuwsbrief

Om de inhoud van onze e-mailnieuwsbrief te optimaliseren, leggen we vast wat u ermee deed. Is het aangekomen? Heeft u ons bericht geopend of er op geklikt? Dat analyseren we op individueel niveau zodat we stappen kunnen maken in het personaliseren.

Voor onze digitale nieuwsbrieven hanteren we een ‘opt-in’. Mocht u na deze actieve keuze op enig moment toch geen prijs meer stellen op onze digitale nieuwsbrief, meld u zich dan af via de afmeldlink onderaan elke nieuwsbrief.

Verstrekking aan derden

Uw gegevens worden alleen aan derden verstrekt, indien dit noodzakelijk is voor het doel waarvoor zij zijn verkregen; bijvoorbeeld om u een brief te kunnen sturen. De benodigde data worden altijd op beveiligde wijze uitgewisseld. Met uitvoerende derden leggen wij vast dat deze gegevens alleen voor het afgesproken doel gebruikt worden en daarna vernietigd worden. 

Wijzigingen cookie- en privacyverklaring

Defence for Children behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze cookie- en privacyverklaring. De laatste wijziging heeft plaatsgevonden op 2 februari 2018.

Vragen

Voor verdere vragen over cookies, privacy en deze verklaring kunt u contact met ons opnemen.

 

Aanmelden voor de nieuwsbrief?

Hartelijk dank!