© Powered by SiteSpirit

 

logo_DFC_03.png


 

Kinderrechten blijven binnen de EU zichtbaar

20 juli 2007


euronet.jpg

In de doelstellingen van de EU zal de bescherming van de rechten van het kind worden genoemd. Dat is winst, al moeten de verdere ontwikkelingen nauw worden gevolgd. Daarnaast beschrijft de EU in haar doelstellingen dat de Unie sociale uitsluiting en discriminatie bestrijdt, en sociale rechtvaardigheid en bescherming bevordert, evenals de gelijkheid van vrouwen en mannen en de solidariteit tussen generaties.

EURONET, de Europese coalitie van NGO's op het terrein van kinderrechten, waar Defence for Children International deel van uit maakt, was een lobby gestart om te zorgen dat kinderrechten in de onderhandelingen over de nieuwe Europese Grondwet zichtbaar blijven. Zo heeft Defence for Children ook brieven geschreven aan ministers, europarlementariėrs en kamerleden.


De lobby had succes. Buitenlandse zaken (Directie Integratie Europa) stuurde een brief terug met dank voor de lobby en de positieve ontwikkelingen. Ook de parlementariėrs Baron Crespo, Elmar Brok en President Barroso stuurden een positieve reactie. De Europarlementariėrs beloofden zich in te zullen zetten voor kinderrechten op de EU agenda.


De Europese Raad heeft op 21, 22 en 23 juni 2007 het kader van de onderhandelingen over het nieuwe verdrag vastgelegd. Tot dat kader behoort dat er in het nieuwe verdrag een verwijzingsartikel naar het Handvest van de Grondrechten komt, waarmee het Handvest juridisch bindend wordt gemaakt. Het kader bepaalt ook dat het nieuwe verdrag zal regelen dat de Raad kan besluiten tot toetreding van de EU tot het Europese Verdrag inzake de Rechten van de Mens (EVRM). Zaken waar Nederland zich hard voor heeft gemaakt.


Er zijn nog meer positieve ontwikkelingen op kinderrechtengebied op het Europese vlak, namelijk de Communication towards a strategy on children“s rights van juni 2006 waarin concrete plannen ten aanzien van kinderen zijn neergelegd. De Fundamental Rights Agency, ingesteld op 1 maart van 2007 ter vervanging van het European Monitoring Centre on Racism and Xenophobia, heeft als doelstelling alle fundamentele rechten in de EU te inventariseren, daarin te adviseren en publieke discussie te initieren. Deze Agency zal bescherming van kinderrechten als een van de kerntaken van de komende tijd naar zich toetrekken.


Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws
en lees de tweewekelijkse nieuwsbrief.

MELD U AAN


Tweets


DEFENCE FOR CHILDREN WORDT ONDERSTEUND DOOR:

NPL logo 2013 .png
ministerie.png
Plan.jpg
kinderpostzegels.png
unicef.png
ministerie2.png
Save the Children logo vierkant 2.jpg
1.png
logo EU.jpg

Volg ons
Twitter Facebook RSS
Anbi CBF

Ik blijf hier! - Teken de petitie!

20160425_1230_DC_Campagne_Popup(1).jpg