© Powered by SiteSpirit

 

logo_DFC_03.png


 

Beleidsprogramma jeugd en gezin moet nauwlettend worden gevolgd

18 juli 2007


Het feit dat in februari 2007 een speciale minister voor jeugdbeleid is aangetreden schept hoge verwachtingen. Het is de eerste keer dat jeugdbeleid door een minister wordt behartigd (een staatssecretaris met coördinerende taken was de laatste decennia wel aangewezen). Minister Rouvoet, de nieuwe minister voor Jeugd en Gezin, heeft geen andere portefeuilles en kan zich dus volledig op jeugdbeleid concentreren. Goed nieuws is ook dat deze minister gecontroleerd zal worden door een parlementaire commissie voor jeugd en gezin.


Het is hoopvol dat de minister zijn beleidsprogramma voor jeugd en gezin zegt te baseren op het Internationale Verdrag voor de Rechten van de Kind (IVRK).  Daarmee bevestigt hij dat jeugdbeleid en kinderrechten samenvallende begrippen zijn.


Dit beleidsprogramma jeugd en gezin, zoals dat in juli 2007 besproken is met het parlement, is ambitieus van opzet en veelomvattend. Tegelijk ontbreekt detail and concretisering van de beleidsvoornemens. Een aantal punten waar Defence for Children en het Kinderrechtencollectief al jaren voor pleiten zijn terug te vinden in het beleidsprogramma: Het plan van aanpak kindermishandeling, de aandacht voor professionalisering in de jeugdsector, het credo "Eén gezin, één plan"?, de toezegging wachtlijsten in de jeugdzorg aan te pakken en een voorstel om kinderen die uit huis geplaatst zijn binnen twee jaar duidelijkheid te geven over waar ze voortaan kunnen opgroeien.


Helaas voorziet het beleidsprogramma niet in de aanstelling van een Kinderombudsman, zoals het Comité voor de Rechten van het Kind van de VN had aanbevolen aan de Nederlandse regering. Er wordt ook niets gezegd over het invoeren van een wettelijke meldplicht voor kindermishandeling. Daarnaast had wat ons betreft de plannen voor jeugdparticipatie concreter gemaakt mogen worden. Ook het jeugdwerk (kind-, tiener- en jongerenwerk) zou in het beleidsprogramma een krachtiger impuls moeten krijgen, zodat er meer en betere voorzieningen voor kinderen en jongeren in de buurten komen. Het instellen van een elektronisch kind dossier en verwijsindex kan uiteraard een goede rol spelen bij het verbeteren van de coördinatie van hulp, maar kan ook het recht op privacy (artikel 16 van het IVRK) bij met name oudere kinderen in de knel brengen. Veel zal afhangen van de details van de uitvoering, die nauwlettend moet worden gevolgd.


Klik hier om het beleidsprogramma jeugd en gezin te downloaden.


Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws
en lees de tweewekelijkse nieuwsbrief.

MELD U AAN


Tweets


DEFENCE FOR CHILDREN WORDT ONDERSTEUND DOOR:

NPL logo 2013 .png
ministerie.png
Plan.jpg
kinderpostzegels.png
unicef.png
ministerie2.png
Save the Children logo vierkant 2.jpg
1.png
logo EU.jpg

Volg ons
Twitter Facebook RSS
Anbi CBF

Ik blijf hier! - Teken de petitie!

20160425_1230_DC_Campagne_Popup(1).jpg