© Powered by SiteSpirit

 

logo_DFC_03.png


 

Meer aandacht voor kinderen door nieuw Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten

2 maart 2007


logo_Europese_Commissie (kopie).gif

Per 1 maart 2007 is het nieuwe Europese Mensenrechtenbureau (Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten) van start gegaan. Het Bureau heeft als doel om de naleving van mensenrechten in de EU te bevorderen. Het Bureau moet objectieve, betrouwbare en vergelijkbare informatie verzamelen over de situatie van grondrechten in Europa. Het Bureau onderzoekt daarmee de oorzaken en gevolgen van het niet-naleven van deze rechten. Jaarlijks maakt het Bureau een verslag over de naleving van de grondrechten in de Unie, maar kan ook op eigen initiatief adviezen uitbrengen.


Het Bureau gaat ook maatregelen nemen om het grote publiek bewust te maken van de grondrechten en van de mogelijkheden om deze grondrechten af te dwingen. Het Bureau behandelt echter geen individuele klachten. Tevens heeft het Bureau als taak om de samenwerking te bevorderen met het maatschappelijk middenveld, inclusief niet-gouvernementele organisaties, de sociale partners, onderzoekcentra en andere personen of instanties die zich met grondrechten bezighouden.


Het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten komt voort uit het bestaande Europees Waarnemingscentrum voor racisme en vreemdelingenhaat (EUMC).


Organisaties die zich inzetten voor de rechten van het kind, waaronder Defence for Children International en EURONET (European Children's Network) zijn erg verheugd met het nieuwe Bureau. Het bevorderen van de naleving van mensenrechten zal namelijk ook betekenen dat de rechten van kinderen beter worden nageleefd.


Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws
en lees de tweewekelijkse nieuwsbrief.

MELD U AAN


Tweets


DEFENCE FOR CHILDREN WORDT ONDERSTEUND DOOR:

NPL logo 2013 .png
ministerie.png
Plan.jpg
kinderpostzegels.png
unicef.png
ministerie2.png
Save the Children logo vierkant 2.jpg
1.png
logo EU.jpg

Volg ons
Twitter Facebook RSS
Anbi CBF

Ik blijf hier! - Teken de petitie!

20160425_1230_DC_Campagne_Popup(1).jpg