© Powered by SiteSpirit

 

logo_DFC_03.png


 

Gemeenten in actie voor kinderrechten

21 maart 2008


Algemeen 40 klein.jpg

Het is een uitdaging voor alle gemeenten om in de volgende editie van Kinderen in Tel op indicatoren beter te scoren. Een bijzondere rol is hier weggelegd voor Rotterdam, de Jongeren Hoofdstad van Europa 2009. Steven van Eijck, voorzitter van Rotterdam jongerenhoofdstad en gespreksleider van het debat over Kinderen in Tel 2008, nodigde de organisaties achter Kinderen in Tel uit om hierbij te helpen.


Het derde Kinderen in Tel Databoek 2008 gaf duidelijk de verschillen in de situatie van kinderen per gemeente en per wijk aan. Veel kinderen leven in uitkeringsgezinnen ondanks de economische voorspoed, en dat is vooral in bepaalde wijken geconcentreerd. In 2006 leefden 242.240 kinderen in een uitkeringsgezin.


Ruim 130 deelnemers, waaronder wethouders, jongerenorganisaties, fondsen, kinderrechtenorganisaties en mensen die voor en met kinderen werken debatteerden op 17 maart 2008 over het Kinderen in Tel Databoek 2008. De discussie eindigde met het vaststellen van zes actiepunten voor gemeenten:
1. Participatie van jongeren en kinderen op alle beleidsterreinen stimuleren;
2. Schooluitval tegengaan en schoolverzuim goed registreren;
3. Armoedebeleid voeren dat ook gericht is op de sociale vooruitgang van kinderen;
4. Loopbaanbegeleiding voor jongeren garanderen;
5. Veilige plekken creŽren waar jongeren in hun vrije tijd graag doorbrengen;
6. Gezonde buurten vormen waar kinderen en jongeren respect voor elkaar en sociaal denken leren.


Tijdens het debat overhandigde Jan-Pieter Kleijburg, directeur van Defence for Children, het Kinderen in Tel Databoek 2008 aan minister Rouvoet en Pierre Heijnen, voorzitter van de vaste Kamercommissie voor Jeugd en Gezin. Pierre Heijnen liet weten dat de gegevens uit het Databoek door de Tweede Kamerleden zullen worden gebruikt om het werk van de minister te controleren.


Minister Rouvoet gaf in zijn toespraak steun aan gemeentelijke initiatieven gericht op de verbetering van de leefsituatie van kinderen. De overheid, aldus de minister, is ervoor om te zorgen dat kinderen in een omgeving opgroeien die de vijf kernvoorwaarden voor de goede ontwikkeling van kinderen uit het beleid van het ministerie voor Jeugd en Gezin waarmaken: gezond opgroeien, veilig opgroeien, een steentje bijdragen aan de maatschappij, talenten ontwikkelen en plezier hebben, goed voorbereid zijn op de toekomst.


De minister ziet graag samenwerking tussen Kinderen in Tel, en de landelijke Jeugdmonitor, een initiatief van de ministeries van Jeugd en Gezin, Volksgezondheid, Onderwijs, Justitie en Sociale Zaken om de situatie van de Nederlandse jeugd in kaart te brengen. De minister nodigde de organisaties achter Kinderen in Tel uit om samenwerking tussen Kinderen in Tel en de Jeugdmonitor te onderzoeken.

Minister Rouvoet benadrukte dat armoede niet alleen een financiŽle kwestie is, maar dat ook de sociale uitsluiting, gebrek aan integratie en participatie daarbij horen. Een onderzoek naar sociale uitsluiting van kinderen wordt nu uitgevoerd in opdracht van de overheid.


Marianne Langkamp, Tweede Kamerlid voor de SP en panellid in het debat, stelde dat de landelijke overheid armoede onder kinderen moet aanpakken. Zij noemde het onbehoorlijk dat in een land als Nederland kinderen onder het sociaal minimumniveau leven.


Volgens panellid psychologe Martine Delfos zou het interessant zijn om ook indicatoren over het leven in rijkdom en het virtueel milieu van jongeren te meten.


Veel aandacht was er daarnaast voor jongerenparticipatie. De Rotterdamse Jongerenraad als de Haagse Jongerenambassadeurs hebben duidelijk gemaakt dat het belangrijkste is om de wijken in te gaan, met jongeren te praten, vragen stellen, voorlichting geven en de gemeente adviseren Ė gevraagd en ongevraagd. Daar waar gemeenten creatief omgaan met de informatie en de onderzoeksresultaten, zijn de verbeteringen direct zichtbaar. De Nationale Jeugdraad adviseerde om de gegevens van Kinderen in Tel zo te presenteren dat een goed jeugdbeleid beloond wordt.


IMG_1342.jpg

Kinderen in Tel is een project van Stichting Kinderpostzegels Nederland, Unicef Nederland, Jantje Beton, Defence for Children International Nederland , Johanna Kinderfonds, Nationaal Fonds Kinderhulp, Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind en het Verwey-Jonker Instituut in samenwerking met: Stichting Alexander, Scouting Nederland, Jeugdwelzijnsberaad Collegio, JOB, LAKS, Landelijk CliŽntenforum Jeugdzorg, NUSO.


Jan-Pieter Kleijburg, directeur van Defence for Children International - ECPAT Nederland, overhandigt het Kinderen in Tel Databoek 2008 aan Pierre Heijnen, voorzitter van de vaste Kamercommissie voor Jeugd en Gezin en minister Rouvoet.


Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws
en lees de tweewekelijkse nieuwsbrief.

MELD U AAN


Tweets


DEFENCE FOR CHILDREN WORDT ONDERSTEUND DOOR:

NPL logo 2013 .png
ministerie.png
Plan.jpg
kinderpostzegels.png
unicef.png
ministerie2.png
Save the Children logo vierkant 2.jpg
1.png
logo EU.jpg

Volg ons
Twitter Facebook RSS
Anbi CBF

Ik blijf hier! - Teken de petitie!

20160425_1230_DC_Campagne_Popup(1).jpg