© Powered by SiteSpirit

 

logo_DFC_03.png


 

Kinderrechteneducatie in het onderwijs

24 november 2011


kind achter computer vierkant.jpg

Platform Mensenrechteneducatie, NCDO (Nationale Commissie voor internationale samenwerking en Duurzame Ontwikkeling) en het Kinderrechtencollectief willen meer aandacht voor kinderrechten, mensenrechten en wereldburgerschap in het onderwijs: op dinsdag 15 november is een petitie aangeboden aan de Vaste Commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van de Tweede Kamer om kinderrechteneducatie verplicht te stellen op school. Nederland moet uitvoering geven aan de aanbeveling van het VN-Kinderrechtencomité: Nederlandse kinderen horen kinderrechteneducatie te krijgen. 


Het vak burgerschap is op middelbare scholen – niet op lagere scholen - vanaf 2006 verplicht maar bij de invulling daarvan wordt de aandacht vooral op maatschappelijk burgerschap gericht, en niet op  wereldburgerschap, kinderrechten en mensenrechten. De wettelijke basis voor burgerschap ligt in art. 29 van het Internationale Verdrag inzake de Rechten van het Kind. De Raad van Europa heeft in het Handvest Democratisch Burgerschap en Mensenrechteneducatie (2010) een duidelijke richtlijn geformuleerd voor het begrip democratisch burgerschap.  


'Op dit moment zien we dat Nederlandse leerlingen op kennis van onderwerpen gerelateerd aan kinder- en mensenrechten laag scoren in vergelijking met leerlingen in andere Europese landen. En Nederlandse jongeren zijn Europees hekkensluiter waar het gaat om kennis over kinder- en mensenrechten', aldus Barbara Oomen, voorzitter van het Platform Mensenrechteneducatie. Daarnaast blijkt uit onderzoek dat de kerndoelen voor onderwijs gerelateerd aan kinder- en mensenrechten in praktijk niet of nauwelijks worden doorvertaald in de leermiddelen.


Thijs (11) en Manne (9) weten het wel: 'we vragen de regering om de scholen over de kinderrechten te vertellen, dan kunnen zij het aan de kinderen vertellen'. Terwijl de vertegenwoordigers van het Platform Mensenrechteneducatie, NCDO en het Kinderrechtencollectief met de aanbieding van de petitie bezig waren, bevroegen Thijs en Manne de Tweede Kamerleden over de kinder- en mensenrechten: 'Waar heeft u over de mensenrechten geleerd?' En: 'Wat doet u als het mis gaat met iemands kinderrechten?'. 


Bas Jan van Bochove (CDA), Jasper van Dijk (SP), Jack Biskop (CDA), Jesse Klaver (GL), Metin Celik (PvdA) – allen lid van de commissie OCW – hebben uitvoerige antwoorden op deze vragen gegeven. Klik hier voor een filmimpressie. 


Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws
en lees de tweewekelijkse nieuwsbrief.

MELD U AAN


Tweets


DEFENCE FOR CHILDREN WORDT ONDERSTEUND DOOR:

NPL logo 2013 .png
ministerie.png
Plan.jpg
kinderpostzegels.png
unicef.png
ministerie2.png
Save the Children logo vierkant 2.jpg
1.png
logo EU.jpg

Volg ons
Twitter Facebook RSS
Anbi CBF

Ik blijf hier! - Teken de petitie!

20160425_1230_DC_Campagne_Popup(1).jpg