© Powered by SiteSpirit

 

logo_DFC_03.png


 

Eerste bijeenkomst voor de ngo-rapportage aan het Comité inzake de Rechten van het Kind

8 april 2011


Nederland heeft in 1995 het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind geratificeerd. Dit verdrag vormt de basis voor het Nederlandse jeugdbeleid. Alle staten die partij zijn bij het verdrag moeten om de vijf jaar een rapportage uitbrengen aan het Comité inzake de Rechten van het Kind om aan te geven hoe de naleving van het verdrag verloopt. In maart 2012 moet Nederland voor de vierde keer rapporteren. Naast de staat heeft ook het Kinderrechtencollectief drie keer aan het Comité gerapporteerd. Het collectief coördineert de rapportage van de ngo's. Deze ngo-rapportages zijn steeds door een groot aantal (kinderrechten)organisaties ondertekend. In 2003 en 2008 is naast de ngo-rapportage ook een jongerenrapportage uitgebracht. In 2008 is de eerste ngo-rapportage gepresenteerd over naleving van het Facultatief Protocol inzake de Verkoop van kinderen, kinderprostitutie en kinderpornografie.
Als aftrap wordt op dinsdag 3 mei 2011 in het Kinderrechtenhuis in Leiden een grote consultatiebijeenkomst georganiseerd.


Het programma

Het Kinderrechtencollectief zal tijdens deze consultatiebijeenkomst de uitkomsten van de vorige rapportage toelichten en het traject van de komende rapportage introduceren. Daarna volgt de inhoudelijke discussie met de aanwezige organisaties over de knelpunten in het Nederlandse jeugd- en jongerenbeleid zoals die in de ngo-rapportage aan bod moeten komen. De oud-voorzitter van het Comité, professor Jaap Doek, zal een inleiding geven. De discussie vindt eerst in werkgroepen plaats en daarna zal er een plenaire sessie zijn. De werkgroepen zijn verdeeld volgens themaclusters die door het Comité geformuleerd zijn.


Het ngo-rapportageproces

Het Kinderrechtencollectief bereidt de ngo-rapportage voor in samenspraak met een breed platform van kinderrechtenorganisaties, maatschappelijke organisaties en belangenbehartigers uit het veld van kinderrechten. Het uitbrengen van de vierde ngo-rapportage in maart 2012, is het voornaamste doel van het Kinderrechtencollectief voor het komende jaar. Daarnaast zullen rapportages uitgebracht worden over de twee facultatieve protocollen (Verkoop van kinderen, kinderprostitutie en kinderpornografie en Betrokkenheid van kinderen in gewapende conflicten). Het Kinderrechtencollectief zal ook het tot stand komen van de jongerenrapportage begeleiden. De ngo-rapportages worden door het Comité tijdens een zogenaamde pre-session behandeld, drie maanden voorafgaand aan de zitting met de regering. Drie maanden voor deze zitting moeten de ngo-rapportages ingeleverd zijn bij het Comité.


Het kinderrechtencollectief

Het Kinderrechtencollectief volgt en rapporteert over de implementatie van het Kinderrechtenverdrag in en vanuit Nederland. De aanbevelingen van het Comité vormen de leidraad voor de lobby en voorlichtingsactiviteiten van het Kinderrechtencollectief. Voor meer informatie over de ngo-rapportage: www.kinderrechten.nl


Praktische informatie

Tijdstip: 14.00-17.00 uur
Locatie: Kinderrechtenhuis, Hooglandse Kerkgracht 17 G, Leiden
Aanmelden: info@defenceforchildren.nl
Download hier het programma


Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws
en lees de tweewekelijkse nieuwsbrief.

MELD U AAN


Tweets


DEFENCE FOR CHILDREN WORDT ONDERSTEUND DOOR:

NPL logo 2013 .png
ministerie.png
Plan.jpg
kinderpostzegels.png
unicef.png
ministerie2.png
Save the Children logo vierkant 2.jpg
1.png
logo EU.jpg

Volg ons
Twitter Facebook RSS
Anbi CBF

Ik blijf hier! - Teken de petitie!

20160425_1230_DC_Campagne_Popup(1).jpg