© Powered by SiteSpirit

 

logo_DFC_03.png


 

DONEER VOOR UITGEZETTE KINDEREN IN ARMENIň!

foto-dfc.jpg

Er worden kinderen uitgezet naar ArmeniŽ ondanks dat zij langer dan vijf jaar in Nederland waren. In ArmeniŽ voelen de kinderen zich een vreemde en ze leven in armoede. Ze hebben geen vrienden of sociaal netwerk. De kinderen kunnen nu vaak niet naar school, want ze spreken en schrijven de taal slecht. Wij willen de uitgezette kinderen een goede start geven. Helpt u mee?Politiek debat: 15 stappen terug

Politiek debat: vijftien stappen terug

30 november 2010


Stoel Tweede Kamer.png

Nine Kooiman (SP), Lea Bouwmeester (PvdA) en Andre Rouvoet (ChristenUnie) gingen op 19 november in het Kinderrechtenhuis met elkaar in gesprek over de positie van kinderen in het huidige politieke klimaat. De zorg werd geuit dat op veel terreinen de afgelopen tijd veel is bereikt, maar nu snel dreigt af te brokkelen. Iedereen is blij met de aanstaande kinderombudsman en het aantal jongeren in gevangenissen is drastisch terug gebracht, hetgeen een positief signaal is. De verwachting is echter dat door het strenger straffen beleid dit laatste snel teniet wordt gedaan en de bezuinigingen in de jeugdzorg beloven niet veel goeds. In het debat stelden jongeren kritische vragen aan het panel. Zij vroegen onder andere om meer kinderrechteneducatie en stelden dat het absoluut onrechtvaardig is om illegaal verblijf als crimineel te bestempelen.Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws
en lees de tweewekelijkse nieuwsbrief.

MELD U AANTweets


DEFENCE FOR CHILDREN WORDT ONDERSTEUND DOOR:

NPL logo 2013 .png
ministerie.png
Plan.jpg
kinderpostzegels.png
unicef.png
ministerie2.png
Save the Children logo vierkant 2.jpg
1.png
logo EU.jpg

Volg ons
Twitter Facebook RSS
Right Anbi CBF