© Powered by SiteSpirit

 

logo_DFC_03.png


 

Jaarbericht Kinderrechten 2010 gepresenteerd op Kleine Prinsjesdag

17 september 2010


GS_UNICEF 42.jpg

Vrijdag 17 september vond Kleine Prinsjesdag in de Ridderzaal plaats. De Kinderkoningin las de Troonrede voor waarin duidelijk werd gemaakt hoe de positie is van kinderen in Nederland. Hierin stond dat de afgelopen jaren in Nederland vooruitgang is geboekt op verschillende beleidsterreinen die kinderen aangaan. Toch is meer aandacht nodig voor de meest kwetsbare kinderen in Nederland. In het bijzonder staat de positie van minderjarige vreemdelingen onder druk. Hun situatie is het afgelopen jaar op alle fronten verslechterd. Dit blijkt uit het Jaarbericht Kinderrechten 2010, een rapport van UNICEF en Defence for Children - ECPAT, dat 17 september werd gepresenteerd in de Ridderzaal.

Klik hier voor het persbericht. Klik hier voor het Jaarbericht 2010 in pdf.


Kinderrechtenschendingen:

* 10% van de slachtoffers van mensenhandel is minderjarig. De overheid moet zorgen voor betere opvangplekken.
* Kinderen die jeugdzorg nodig hebben moeten snel behandeld worden. Hulpverleners moeten ook goed naar hen luisteren, daar hebben ze recht op.
* Kindermishandeling komt nog steeds vaak voor. Er zijn meer voorlichtingscampagnes nodig die ouders erop wijzen dat ze hun kinderen niet mogen slaan.
* Kinderen mag je niet berechten als volwassenen. Dit staat in het Internationale Kinderrechtenverdag.Toch gebeurt het in Nederland bij zware misdrijven wel. Verder moeten de rechters vaker kijken of ze niet alternatieve straffen kunnen geven.
* Alleenstaande vreemdelingenkinderen worden vaak opgesloten in een jeugdgevangenis om ze te beschermen tegen mensenhandelaren. Maar er zijn betere manieren om deze kinderen te beschermen zonder ze op te sluiten.
* Vreemdelingenkinderen horen niet op straat, ook al verblijven ze hier 'illegaal'. In het Internationale Kinderrechtenverdrag staat dat alle kinderen het recht hebben op onderdak.  


Veel aandacht

In het Jeugdjournaal was er aandacht voor de Kleine Prinsjesdag.

De NOS gaf ook speciale aandacht aan dit initiatief.De bron voor de cijfers over vreemdelingenrecht kunt u hier lezen.


Correctie cijfers Gezinshereniging

Het Jaarbericht Kinderrechten 2010 meldt dat het in 2009 4010 keer voorkwam dat een herenigingverzoek tussen een ouder en kind werd afgewezen. Het Ministerie van Justitie had dit cijfer in deze brief na een beroep op de Wet Openbaarheid Bestuur (WOB) bekendgemaakt. Eind 2010 laat het Ministerie van Justitie echter in deze brief weten er onvolledige cijfers zijn verschaft. Dat geldt ook voor de WOB-verzoeken over 2008 en 2007. Van de ouders die verblijf aanvragen bij een legaal in Nederland verblijvend kind, zijn slechts de ouders geregistreerd die een beroep hebben gedaan op het ouderenbeleid voor mensen boven 65 jaar. De ouders die jonger zijn dan 65 jaar en die bij hun kind in Nederland willen wonen, zijn niet apart geregistreerd. UNICEF Nederland en Defence for Children - ECPAT zien hierin een zoveelste aanwijzing dat het vreemdelingenrecht onvoldoende let op de belangen van kinderen en zijn in gesprek met het Ministerie om te bezien of de cijfers voor het Jaarbericht 2011 wl volledig zouden kunnen worden aangeleverd. Nu is slechts vast te stellen dat het aantal afwijzingen van gezinshereniging tussen ouder en kind veel hoger zal liggen, naar schatting zou dit cijfer nu op ongeveer 6000 uitkomen.


Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws
en lees de tweewekelijkse nieuwsbrief.

MELD U AAN


Tweets


DEFENCE FOR CHILDREN WORDT ONDERSTEUND DOOR:

NPL logo 2013 .png
ministerie.png
Plan.jpg
kinderpostzegels.png
unicef.png
ministerie2.png
Save the Children logo vierkant 2.jpg
1.png
logo EU.jpg

Volg ons
Twitter Facebook RSS
Anbi CBF

Ik blijf hier! - Teken de petitie!

20160425_1230_DC_Campagne_Popup(1).jpg