© Powered by SiteSpirit

 

logo_DFC_03.png


 

Kindermishandeling wordt steeds vaker gemeld

26 augustus 2010


In 2009 ontvingen de Advies en Meldpunten Kindermishandeling in Nederland (AMK) bijna 60.000 telefonische vragen en berichten over vermoedens van kindermishandeling. Dat betekent een stijging van deze zogenaamde eerste contacten met 75% in vier jaar tijd. Een steeds groter aandeel van de adviesvragen en meldingen komt van professionals. Defence for Children is positief over een beter meldgedrag van professionals en privé personen. Het voornemen van de overheid om een verplichte meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld in te voeren is een belangrijke stap.


Professionals

Bijna driekwart van de meldingen in 2009 waren afkomstig van politie (27,5%), ziekenhuizen, huisartsen en scholen. De meldingen door ziekenhuizen zijn sinds 2006 verdubbeld. Sprake van melding is wanneer het AMK, in overleg met de beller, besluit dat de gestelde vraag of informatie over vermoedens van kindermishandeling een aanleiding geeft tot nader onderzoek. Dankzij het vroeg signaleren en doorgeven van vermoedens van kindermishandeling aan het AMK, is bij de meeste gevallen waarin kindermishandeling na onderzoek is vastgesteld, een vrijwillige hulptraject ingesteld. Dat leidde ertoe dat in de afgelopen tijd het aantal verzoeken van het AMK aan de Raad voor de Kinderbescherming, om bijvoorbeeld het kind onder toezicht stellen, met 15% verlaagd is.


MO groep

Deze cijfers over meldgedrag van privépersonen en professionals zijns onlangs door de MO Groep gepubliceerd (De Maatschappelijke Ondernemers Groep – de brancheorganisatie van Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening, Jeugdzorg en Kinderopvang) in een Overzicht 2009 van Advies en Meldpunten Kindermishandeling. Ook de Inspectie voor de Gezondheidszorg kon onlangs positief berichten over het signaleren en melden van kindermishandeling door ziekenhuizen. In 2009 deden de ziekenhuizen 1300 meldingen terwijl in 2007 dat slechts 500 meldingen waren. De Inspectie rapporteert dat alle ziekenhuizen tussen 2007 en 2009 stappen hebben genomen om zaken rond signaleren van kindermishandeling op orde te krijgen. Medewerkers zijn  geschoold, er zijn protocollen opgesteld en er zijn samenwerkingsafspraken gemaakt met het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling. Dankzij vroeg signaleren kan het kind sneller en effectiever geholpen en beschermd worden.  Dat gedrag van ziekenhuismedewerkers is mede mogelijk gemaakt door de invoering in 2008 van de KNMG Meldcode Kindermishandeling waarin medische professionals (artsen) op basis van hun zorgplicht voor kinderen die schade kunnen oplopen door kindermishandeling, opgeroepen worden om een melding te doen van hun vermoeden van kindermishandeling.  


Verplichte meldcode

Ook de aandacht die de overheid in de afgelopen jaren aan de aanpak van kindermishandeling heeft gegevens en het op de politieke agenda plaatsten van het onderwerp heeft er toe geleid dat meldingsbereidheid in de samenleving is groter geworden. De overheid is voornemend in 2011 een verplichte integrale meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling bij wet in te voeren voor  instellingen en professionals in gezondheidszorg, onderwijs, kinderopvang, maatschappelijke ondersteuning, jeugdzorg, justitie, politie. Inmiddels, als voorbeeld voor het veld, is een Basismodel meldcode huiselijk geweld beschikbaar gesteld, als handreiking van de overheid.


Bescherming van het kind

Defence for Children heeft zich herhaaldelijk uitgesproken over de noodzaak van de verplichte meldcode. Het Internationaal Verdrag van de Rechten van het Kind formuleert duidelijk de verplichting van de Staat om er alles aan te doen om kinderen veiligheid te garanderen. Bescherming van kinderen tegen kindermishandeling behoort niet alleen tot de verantwoordelijkheid van de professionals, maar is primair een taak van de overheid. Daarbij hoort dat bij vermoeden van kindermishandeling verplicht melding gemaakt moet worden. Het is aan de overheid om ervoor te zorgen dat de zorgketen elke melding snel en zorgvuldig kan behandelen, dat er voldoende en goed opgeleide professionals zijn om kindermishandeling te herkennen en er adequaat op te reageren. Alleen het invoeren van (verplichte) meldcode is nog niet voldoende, de meldplicht moet daarop volgen.


Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws
en lees de tweewekelijkse nieuwsbrief.

MELD U AAN


Tweets


DEFENCE FOR CHILDREN WORDT ONDERSTEUND DOOR:

NPL logo 2013 .png
ministerie.png
Plan.jpg
kinderpostzegels.png
unicef.png
ministerie2.png
Save the Children logo vierkant 2.jpg
1.png
logo EU.jpg

Volg ons
Twitter Facebook RSS
Anbi CBF

Ik blijf hier! - Teken de petitie!

20160425_1230_DC_Campagne_Popup(1).jpg