© Powered by SiteSpirit

 

logo_DFC_03.png


 

Kinderombudsman stap dichterbij

26 maart 2010


De kinderen in Nederland zien hun lang verwachte en gewenste Kinderombudsman langzaam tot leven komen. Op 23 maart 2010 is de Tweede Kamer begonnen aan de behandeling van het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet Nationale Ombudsman dat Khadija Arib (PvdA) op 29 december 2008 indiende. De Kinderombudsman is een uiterste klachteninstantie voor minderjarigen en zet kinderrechten op de agenda. Een Kinderombudsman adviseert de regering (on)gevraagd over wetgeving en jeugdbeleid en informeert kinderen en jongeren over hun rechten. Defence for Children heeft zich samen met het Kinderrechtencollectief jarenlang ingezet voor het instellen van Kinderombudsman in Nederland. De SP, GroenLinks en de PvdA steunen het wetsvoorstel. VVD, CDA, SGP en de ChristenUnie uitten zich kritisch over het wetsvoorstel.


Arib heeft ook al in december 2001 met Kamerlid Ravenstein een wetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer over een Kinderombudsman als zelfstandig instituut. Het advies daarover van de Raad van State in 2002 heeft nu tot dit nieuwe initiatiefvoorstel geleid. Het belangrijkste verschil tussen beide voorstellen is dat de Kinderombudsman nu ondergebracht wordt bij het bureau van de Nationale Ombudsman en niet als zelfstandig instituut wordt opgezet.


Volgens de voorgestelde wet moet de Kinderombudsman bevorderen dat de rechten van kinderen en jongeren worden gerespecteerd door bestuursorganen en door privaatrechtelijke organisaties.

De Kinderombudsman heeft vijf taken, waarbij de Kinderombudsman zoveel mogelijk rekening houdt met de mening van jeugdigen zelf, zoals ook artikel 12 van het Kinderrechtenverdrag voorschrijft.


  • Voorlichting en informatie geven over de rechten van minderjarigen en het creëren van bewustwording over kinderrechten in de maatschappij;
  • Gevraagd en ongevraagd advies geven aan de regering en de Tweede Kamer over wet- en regelgeving die de rechten van minderjarigen raken;
  • Onderzoek instellen naar aanleiding van klachten of uit eigen beweging;
  • Toezicht houden op de wijze waarop klachten van jeugdigen of hun wettelijke vertegenwoordigers door bevoegde instanties worden behandeld.

Tijdens de openbare behandeling bij de Tweede Kamer zijn vragen gesteld over de bevoegdheden van de Kinderombudsman bij klachten over juridische procedures, de verhouding tussen de Kinderombudsman en het Nationaal Instituut voor de Rechten van de Mens, de kosten, de positie van de Kinderombudsman ten opzichte van de Minister voor Jeugd en Gezin, hoe de Kinderombudsman bewustwording van de samenleving over kinderrechten kan bevorderen en hoe de mening van kinderen en jongeren betrokken wordt bij het werk van de Kinderombudsman.


Naast Defence for Children, UNICEF en andere organisaties van het Kinderrechtencollectief, heeft het Comité voor de Rechten van het Kind al meerdere malen aangedrongen dat een Kinderombudsman in Nederland wordt geïntroduceerd.


De verdere behandeling van het wetsvoorstel door de Tweede Kamer zal op een later moment voortgezet worden.


  • Klik hier voor het Wetsvoorstel (31831).
  • Klik hier voor het verslag van de plenaire zitting.

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws
en lees de tweewekelijkse nieuwsbrief.

MELD U AAN


Tweets


DEFENCE FOR CHILDREN WORDT ONDERSTEUND DOOR:

NPL logo 2013 .png
ministerie.png
Plan.jpg
kinderpostzegels.png
unicef.png
ministerie2.png
Save the Children logo vierkant 2.jpg
1.png
logo EU.jpg

Volg ons
Twitter Facebook RSS
Anbi CBF

Ik blijf hier! - Teken de petitie!

20160425_1230_DC_Campagne_Popup(1).jpg