© Powered by SiteSpirit

 

logo_DFC_03.png 


Gedeelte adoptiedossiers kosteloos in te zien

11 januari 2018


Schermafbeelding 2017-09-08 om 20.18.43.png

Voor een aantal geadopteerden is het inzien van hun adoptiedossier voortaan gratis, dit staat in de brief van minister Dekker voor Rechtsbescherming van 10 januari. Hierin reageert de minister onder andere op de brief van Defence for Children, United Adoptees International en Shapla Community betreffende de misstanden in adopties uit Bangladesh in de jaren 70 en 80. Defence for Children is verheugd dat er stappen worden gezet om geadopteerden tegemoet te komen in het achterhalen van hun afstammingsgegevens. Echter benadrukt Defence for Children dat dit een fundamenteel recht voor alle geadopteerden is en niet alleen zou moeten gelden voor de dossiers die reeds door de rijksoverheid worden opgeslagen.

De afgelopen maanden is door diverse media aandacht besteed aan de problemen die geadopteerden kunnen of hebben ervaren in de zoektocht naar hun afstammingsinformatie en de wijze waarop hun adoptieprocedure heeft plaatsgevonden. Zo zijn geadopteerden uit Bangladesh en Sri Lanka erachter gekomen dat hun adoptie onrechtmatig was en dat geknoeid is met de identiteit van de kinderen en hun ouders.


Recht op afstammingsinformatie en identiteitsherstel

In de brief van onder andere Defence for Children van september jongstleden wordt onder andere gevraagd naar de verantwoordelijkheid van het ministerie van Justitie en Veiligheid, als stelselverantwoordelijke, om te helpen de identiteit van deze geadopteerden te herstellen. Immers, indien een kind op onrechtmatige wijze wordt beroofd van zijn identiteit, moet de Staat passende bijstand en bescherming bieden, teneinde zijn identiteit snel te herstellen, aldus het VN-Kinderrechtenverdrag (artikel 8). Daarnaast heeft een kind het recht om te weten van wie hij afstamt (artikel 7).


Naast inzage ook opvragen en ontvangen dossier kosteloos

Adoptiekinderen moeten betalen voor het opvragen, inzien en ontvangen van hun dossiers. In de brief stelt de minister dat hij het belangrijk vindt dat mensen hun afstammingsinformatie kunnen achterhalen. Het inzien van de dossiers die reeds door de rijksoverheid worden opgeslagen, omdat het toenmalige adoptiebureau is opgeheven, zal daarom kosteloos worden. Echter, er bevinden zich ook dossiers bij adoptiebureaus. De minister gaat met hen in gesprek om te bezien op welke wijze zij de geadopteerden hierin tegemoet kunnen komen. Toegang tot afstammingsinformatie is immers een fundamenteel recht. Ook is enkel het inzien niet altijd kosteloos, maar er zijn ook kosten verbonden aan het opvragen en ontvangen van dossiers. Ook hierin moet tegemoet worden gekomen.


Dossiers leveren mogelijk niets op

Zoals de minister aangeeft in zijn brief, is de dossiervorming niet altijd zorgvuldig geweest. Met inzage in de adoptiedossiers van destijds zal in veel gevallen niet de gewenste informatie opleveren. Defence for Children vult daarbij aan, dat in gevallen waar met het dossier geknoeid is, zoals bepaalde adopties uit Bangladesh en Sri Lanka, het dossier niet de juiste afstammingsinformatie zal geven. Volgens de minister zal FIOM daarom in het pakket aan voorlichting dat zij aanbieden onder meer aandacht besteden aan het gebruik maken van internationale DNA-databanken. In zijn brief geeft de minister niet aan, of geadopteerden ook in de kosten van de DNA-test tegemoet zullen worden gekomen.

Defence for Children vraagt om dit in het kader van het recht op afstammingsinformatie en herstel van de identiteit, te overwegen. De gedupeerde adoptiekinderen zijn zelf niet verantwoordelijk voor de onzorgvuldigheid of onrechtmatigheid van de totstandkoming van hun adoptie.

Klik hier voor de brief van Dekker, minister voor Rechtsbescherming aan de Tweede Kamer, d.d. 10 januari 2018.


Deel via:


DEFENCE FOR CHILDREN WORDT ONDERSTEUND DOOR:

NPL logo 2013 .png
ministerie.png
Plan.jpg
kinderpostzegels.png
unicef.png
ministerie2.png
Save the Children logo vierkant 2.jpg
1.png
logo EU.jpg

Volg ons
Twitter Facebook RSS
Anbi CBF

Ik blijf hier! - Teken de petitie!

20160425_1230_DC_Campagne_Popup(1).jpg