© Powered by SiteSpirit

 

logo_DFC_03.png 


Onzekerheid over voortbestaan Kindertelefoon en het AKJ

20 april 2016


forum-afbeelding1-1.jpg

Vanaf 2018 worden de Kindertelefoon, het Advies en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ) en Sensoor niet meer collectief gefinancierd door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). De 388 gemeenten moeten afzonderlijk voorzien in de financiering van deze organisaties. Defence for Children acht het van belang dat de gemeenten hun verantwoordelijkheid nemen om deze organisaties zekerheid te bieden over hun voortbestaan. Hierbij dient het belang van het kind de eerste overweging te zijn bij het nemen van maatregelen over de uitvoering en financiering van deze taken.

Gemeenten zijn sinds 2015 wettelijk verantwoordelijk voor een groot aantal taken in het sociaal domein. Na de decentralisatie bleef de VNG verantwoordelijk voor de financiering van de Kindertelefoon, het AKJ en Sensoor. Deze organisaties werden namens alle gemeenten in één keer betaald vanuit het Gemeentefonds. Op 8 juni 2016 is binnen de algemene ledenvergadering besloten dat de VNG vanaf 2018 zal stoppen met de uitvoering en financiering van deze taken. De Kindertelefoon, het AKJ en Sensoor vragen bijzondere aandacht van de gemeenten. De gemeenten weten sinds begin april 2017 wat de inkoop zal kosten en moeten uiterlijk op 1 juni de inkoopovereenkomst tekenen om de organisaties zekerheid te geven over hun continuïteit.


De Kindertelefoon, AkJ en Sensoor

De Kindertelefoon biedt kosteloos een luisterend oor aan alle kinderen in Nederland, bij onderwerpen als pesten, seksualiteit, relaties, de thuissituatie en mishandeling. De Kindertelefoon gebruikt de informatie om de positie van kinderen en jongeren in Nederland te versterken. In elke gemeente kunnen kinderen en/of (pleeg)ouders die ondersteuning, zorg of behandeling krijgen, zich via AKJ tot een vertrouwenspersoon wenden. AKJ biedt daar waar nodig informatie en begeleiding aan kinderen en (pleeg)ouders die hulp en begeleiding krijgen via een jeugdhulptraject. Sensoor biedt ook vertrouwenspersonen, maar dan gericht op volwassenen waar zij vragen kunnen stellen rondom zorg en is daarmee een vangnet rond professionele zorg.

De SP, PVDA en CDA hebben op 13 april 2017 Kamervragen gesteld over het voortbestaan van de Kindertelefoon, het AKJ en Sensoor. Staatssecretaris Van Rijn van Volksgezondheid, Welzijn en Sport  spreekt ook van een 'hele vervelende situatie' en merkt op dat deze kwestie 'praktisch en netjes' moet worden geregeld.  

Defence for Children benadrukt het belang van het werk van de Kindertelefoon en AKJ voor kinderen en jongeren in Nederland. Deze taken zijn essentieel voor kinderen die zich bevinden in kwetsbare situaties en mogen niet door financiële beperkingen in gevaar komen.


Meer informatie

Klik hier voor de Kamervragen van de SP, d.d. 13 april 2017. 
Klik hier voor de Kamervragen van de PvdA, d.d. 13 april 2017. 
Klik hier voor de Kamervragen van de CDA, d.d 13 april 2017. 

Klik hier voor de brief van VNG aan haar leden, d.d. 7 april 2017.


Deel via:


DEFENCE FOR CHILDREN WORDT ONDERSTEUND DOOR:

NPL logo 2013 .png
ministerie.png
Plan.jpg
kinderpostzegels.png
unicef.png
ministerie2.png
Save the Children logo vierkant 2.jpg
1.png
logo EU.jpg

Volg ons
Twitter Facebook RSS
Anbi CBF

Ik blijf hier! - Teken de petitie!

20160425_1230_DC_Campagne_Popup(1).jpg