© Powered by SiteSpirit

 


logo_DFC_03.png 


Algemeen

algemeen-klein.jpg


Speaking Minds, jongeren denken mee over armoedebeleid


De uitdaging

In Nederland groeien ruim 292.000 kinderen op in armoede. Gevoelens van sociale uitsluiting, onzekerheid en schaamte zijn blijvend van invloed op de persoonlijke ontwikkeling van kinderen, maar ook voor de samenleving als geheel. Kinderen lopen een verhoogd risico om ook in hun volwassen leven met armoede- en schuldenproblematiek in aanraking te komen. Met het project willen we door middel van samenwerking een bijdrage leveren aan het versterken van de positie van jongeren die opgroeien in huishoudens met een laag inkomen, laten zien hoe deze versterking bijdraagt aan het tegengaan van sociale uitsluiting en hoe de wensen en behoeften van jongeren vertaald kunnen worden naar een inclusief en effectief gemeentelijk armoedebeleid in gemeenten.

Er zijn 292.000 kinderen en jongeren die het risico lopen op te groeien in een huishouden met een laag inkomen. Van de kinderen in deze kwetsbare groep komt 60 procent uit een gezin met twee werkende ouders. In 2016 leefden 117.000 minderjarigen vier jaar of langer in een huishouden met een laag inkomen.

Defence for Children werkt samen met Save the Children en Stimulansz aan het versterken van de positie van jongeren in de maatschappij, sluit aan bij hun behoeften en gaat armoede en sociale uitsluiting tegen. Het programma Speaking Minds loopt van juli 2016 - juli 2018.


Wat doen we?

Resultaten

Impact

Samenwerking

Financiering

Contact

Deel via:


Anna, 16 jaar

Jongere 16 jaar gesneden 2.jpg

Anna is 16 jaar en dreigt vanwege een huurachterstand met haar ouders dakloos te raken. Via de Kinderrechtenhelpdesk heeft Defence for Children namens Anna contact opgenomen met de gemeente en wijst hen op hun verantwoordelijkheid voor het bieden van een vervangende en passende woonruimte voor het gezin. Uiteindelijk neemt de gemeente haar verantwoordelijkheid en is Anna begeleid bij het vinden van een geschikte woning.


DEFENCE FOR CHILDREN WORDT ONDERSTEUND DOOR:

NPL logo 2013 .png
ministerie.png
Plan.jpg
kinderpostzegels.png
unicef.png
ministerie2.png
Save the Children logo vierkant 2.jpg
1.png
logo EU.jpg

Volg ons
Twitter Facebook RSS
Anbi CBF

Ik blijf hier! - Teken de petitie!

20160425_1230_DC_Campagne_Popup(1).jpg