© Powered by SiteSpirit

 


logo_DFC_03.png 


Algemeen

algemeen-klein.jpg


Kinderrechtenhelpdesk

Verbeteren rechtspositie van kinderen door gespecialiseerde rechtshulp.


De uitdaging

In de huidige nationale en internationale procedures is nog onvoldoende aandacht voor de rechten van kinderen. Ze voelen zich niet gehoord en de focus ligt vaak op de ouders. Dit betekent in de praktijk dat kwetsbare kinderen in Nederland zien dat hun rechten worden geschonden. Kinderen hebben op grond van het VN-Kinderrechtenverdrag eigen rechten en kunnen eigen gronden hebben om bescherming te zoeken. Kwetsbare kinderen, hulpverleners en andere betrokkenen lopen tegen problemen aan op het gebied van jeugdzorg, kindermishandeling, familierecht, migratie, jeugdstrafrecht of seksuele uitbuiting en hebben behoefte aan juridisch advies en ondersteuning.

Defence for Children richt zich met name op kwetsbare groepen kinderen en jongeren, die een groter risico hebben op schending van hun kinderrechten, zoals kinderen en jongeren die in aanraking komen met politie en justitie, ongedocumenteerde kinderen en asielzoekerskinderen, kinderen in instellingen en pleeggezinnen, gehandicapte kinderen, mishandelde kinderen, kinderen in echtscheidingssituaties en kinderen die slachtoffer zijn van seksuele uitbuiting of geweld.


Wat doen we?

Resultaten

Impact

Samenwerking

Financiering

Contact

Deel via:


Onderscheidend

helpdesk afbeelding.jpg

De Kinderrechtenhelpdesk is de enige helpdesk in Nederland waar kinderen op individueel niveau worden geholpen. Ook zetten wij een stap extra waar anderen ophouden. Wanneer de juridische procedure niet tot een beŽindiging van de schending van een kinderrecht leidt, doen wij waar nodig extra onderzoek en pleiten voor aanpassing van de regels zodat deze rechtvaardiger worden en in lijn met het VN-Kinderrechtenverdrag komen.


DEFENCE FOR CHILDREN WORDT ONDERSTEUND DOOR:

NPL logo 2013 .png
ministerie.png
Plan.jpg
kinderpostzegels.png
unicef.png
ministerie2.png
Save the Children logo vierkant 2.jpg
1.png
logo EU.jpg

Volg ons
Twitter Facebook RSS
Anbi CBF

Ik blijf hier! - Teken de petitie!

20160425_1230_DC_Campagne_Popup(1).jpg