© Powered by SiteSpirit

 

logo_DFC_03.png 


Kindersekstoerisme

Kindersekstoerisme is het plegen van of op enigerlei wijze medewerking verlenen aan seksueel geweld tegen kinderen in het buitenland, al dan niet door het slachtoffer hiervoor geld of goederen te geven of te beloven. Ook erotische massages, naaktdansen, pornografische foto's of films en de handel in kinderen voor seksuele doeleinden vallen hieronder. Vaak reizen daders van een ontwikkeld land naar een land dat minder ontwikkeld is, maar ze kunnen ook binnen hun eigen land of regio reizen. Iemand kan zich ook voor een langere periode in het buitenland vestigen. Klik hier voor een voorlichtingsspotje over seksuele uitbuiting van kinderen in toerisme.


Niet alle kindersekstoeristen zijn pedofielen

Vaak worden kindersekstoeristen pedofielen genoemd. Pedofielen hebben een seksuele voorkeur voor kinderen die nog niet in de puberteit zijn. Het is echter zo dat de meeste kindersekstoeristen kinderen misbruiken die de puberteit al bereikt hebben. Dat zijn vaak willekeurige toeristen die als de mogelijkheid wordt geboden om tegen een vergoeding seksueel contact te hebben met een persoon onder de achttien jaar, dit aanbod aannemen. Zij hebben geen seksuele voorkeur voor jonge kinderen en misbruiken daarom meestal jongeren of kinderen die al in de puberteit zijn.


Wat doet Defence for Children-ECPAT?

BANNER180x150.jpg

Sinds 2002 werkt Defence for Children-ECPAT samen met de reisindustrie in de strijd tegen kindersekstoerisme en is de lokale partner voor Nederlandse reisorganisaties die de The Code ondertekenen. Zowel in Nederland als in bestemmingslanden voert Defence for Children-ECPAT campagne tegen kindersekstoerisme, zoals de campagne Don't Look Away. Bekijk de campagnespot.


Logo Global Study.pngIn 2016 lanceerde ECPAT International het wereldwijde rapport over seksuele uitbuiting van kinderen in toerisme: Offenders on the move. Meer dan zestig belanghebbende organisaties, afkomstig van overheid en politie, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties hebben meegewerkt aan dit rapport.

Voor de Globl Study zijn 9 regionale deskresearches uitgevoerd, 19 landenstudies, 9 consultaties met bijna 300 belangrijke stakeholders en 10 consultaties met bijna 400 kinderen en jongeren. Ook zijn er 38 expert papers gemaakt. Kijk voor alle rapporten en papers op: globalstudysectt.org. Bekijk ook het filmpje van de Global Study.


Aanpak kindersekstoerisme in Nederland

De bestrijding van kindersekstoerisme vormt samen met kinderporno één van de vijf landelijke prioriteiten in de Veiligheidsagenda 2015-2018 van het Ministerie van Veiligheid en Justitie, het Openbaar Ministerie en de Nationale Politie. Het Ministerie van Veiligheid en Justitie heeft in 2013 het eerste Plan van Aanpak Kindersekstoerisme opgesteld. In 2016 is een tweede Plan van Aanpak gemaakt voor de periode 2016-2018. Sinds oktober 2012 is kindersekstoerisme expliciet toegevoegd aan de naam en de taken van politieteams en is er een fenomeenbeschrijving gemaakt. Bij de aanpak van kindersekstoerisme zijn allerlei juridische, culturele en maatschappelijke barrières in de internationale samenwerking tussen politie en justitie. Landelijke Programma Zeden Kinderpornografie en Kindersekstoerisme (LPZKK) van de politie richt zich op het verbeteren van de aanpak van kindersekstoerisme en maakt hierbij ook gebruik van de kennis en het wereldwijde netwerk van ECPAT International. 


Reisindustrie

thecode.jpg

De toeristische sector is een belangrijke speler en een waardevolle bondgenoot in de bescherming van kinderen tegen seksuele uitbuiting in toerisme. Door het directe contact met reizigers heeft de toerismesector een belangrijke rol als het gaat om voorlichting over het signaleren en melden van kindersekstoerisme. Wereldwijd zijn er al veel reis- en toerismeorganisaties die kindersekstoerisme bestrijden. Een concrete en zichtbare manier om kindersekstoerisme tegen te gaan, is met behulp van de Tourism Child Protection Code, een gedragscode voor de reisindustrie. Ondertekenaars trainen hun personeel, roepen klanten op om meldingen te maken, stellen eisen aan hun zakenpartners en bestrijden misstanden. Klik hier voor de Nederlandse reisorganisaties die de Code hebben ondertekend.      


Nederlandse wetgeving kindersekstoerisme

Seks met minderjarigen is strafbaar, ook al wordt het misdrijf in het buitenland begaan. Daders kunnen zowel in het buitenland als in Nederland worden vervolgd. Het vervolgen van een kindersekstoerist in het land van herkomst voor daden die in het buitenland zijn gepleegd, valt onder de extraterritoriale wetgeving. Om te kunnen vervolgen moet het bewijs dat afkomstig is uit het buitenland wel voldoen aan de Nederlandse strafrechtelijke normen (artikel 7 Wetboek van Strafrecht). Bekijk een filmpje over daders die zijn veroordeeld onder extraterritoriale wetgeving. 

In de Nederlandse wet staat geen apart wetsartikel over kindersekstoerisme. Kindersekstoeristen kunnen vervolgd worden voor seksueel misbruik met behulp van artikel 240b, 244, 245, 247, 248a-248e en 249 Wetboek van Strafrecht. Er zijn slechts een aantal Nederlanders veroordeeld voor seksueel misbruik van kinderen in het buitenland. Lees hier meer over zaken van veroordeelde kindersekstoeristen.

Organisaties en personen die profiteren van de seksuele uitbuiting van minderjarigen kunnen vervolgd worden voor mensenhandel volgens artikel 273f Wetboek van Strafrecht. Dit geldt ook voor het organiseren en promoten van reizen met het doel seksueel misbruik en seksuele uitbuiting van minderjarigen. 


Waar komt kindersekstoerisme voor?

Kindersekstoerisme komt in principe overal ter wereld voor, ook in Nederland. In sommige landen gebeurt het echter meer dan in andere landen (deze zijn gekleurd op de wereldkaart). In 62 landen is kindersekstoerisme daadwerkelijk gemeld (Review TPP Report 2014). Van deze landen vormen 41 landen een bestemmingsland voor kindersekstoerisme, uit 21 landen komen kindersekstoeristen vandaan. ECPAT International brengt voor een groot aantal landen de situatie van seksuele uitbuiting van kinderen in kaart. Klik hier voor de landenrapporten.

Wereldkaart.jpg

Voorlichting Kindersekstoerisme

ECPAT verzorgt voorlichtingsbijeenkomsten over kindersekstoerisme voor studenten van middelbaar -en hoger toeristisch beroepsonderwijs en voor professionals in de toerismesector. Naast algemene informatie over seksuele uitbuiting van kinderen, gaat de voorlichting vooral over de rol van de reisindustrie in de bescherming van kinderen tegen seksuele uitbuiting. Er worden praktijkvoorbeelden gegeven die zijn gericht op verschillende beroepsgroepen in de toerismesector, zoals reisagent, reisleider, manager, vliegpersoneel en hotelpersoneel. Welke situaties zijn verdacht, en wat kun je dan doen? Op verzoek kan de voorlichting toegespitst worden op een bepaald land/regio of beroepsgroep. Voor meer informatie: info@ecpat.nl.


Landelijke ECPAT Wedstrijd voor ROC's

Voor ROC's Toerisme heeft ECPAT een landelijke wedstrijd waarin leerlingen in groepjes gadgets bedenken met als doel kindersekstoerisme onder de aandacht van reizigers te brengen. We hebben daar een budget voor vrijgemaakt van 1.800 euro. De gadgets worden door touroperators en hotels uitgedeeld. Het groepje met het winnende idee van de school gaat naar de landelijke finale. Daar presenteert de schoolwinnaar het idee aan een jury. De jury beoordeelt de plannen aan de hand van originaliteit, uitvoerbaarheid, bereik onder reizigers, duurzaamheid. Het winnende idee van de landelijke wedstrijd wordt daadwerkelijk op de markt gebracht. Jaarlijks doen 200 tot 300 leerlingen uit het hele land mee aan de wedstrijd. Voor meer informatie: info@ecpat.nl. 


Serious Game

Travel Agency Webinar.png

Met de Serious Game – Bescherming van kinderen in toerisme wil ECPAT professionals en studenten in de toerismesector laten ervaren hoe ze seksuele uitbuiting van kinderen in hun branche kunnen bespreken en wat zij kunnen doen aan de bescherming van kinderen tegen dit misdrijf. Er zijn drie verschillende scenario's: in gesprek met een klant op een reisbureau, met een toerist uit de reizigersgroep of met een hoteleigenaar. Speel het spel via: www.ecpat-serious-game.eu


Deel via:


DEFENCE FOR CHILDREN WORDT ONDERSTEUND DOOR:

NPL logo 2013 .png
ministerie.png
Plan.jpg
kinderpostzegels.png
unicef.png
ministerie2.png
Save the Children logo vierkant 2.jpg
1.png
logo EU.jpg

Volg ons
Twitter Facebook RSS
Anbi CBF

Ik blijf hier! - Teken de petitie!

20160425_1230_DC_Campagne_Popup(1).jpg