© Powered by SiteSpirit

 

logo_DFC_03.png 


Seksuele uitbuiting

Seksuele uitbuiting van kinderen is seksueel misbruik van een minderjarige door een volwassene voor commerciële doeleinden, dus tegen betaling in de vorm van geld of een andere vorm van vergoeding (bijvoorbeeld eten, kleding of cadeautjes), of de belofte daarvan. Het VN-Kinderrechtenverdrag vormt de leidraad voor de strijd tegen seksuele uitbuiting van kinderen. Volgens artikel 34 en artikel 35 van het Verdrag dienen alle kinderen te worden beschermd tegen iedere vorm van handel, seksueel misbruik en seksuele uitbuiting.


Vormen van seksuele uitbuiting

Er zijn verschillende vormen van seksuele uitbuiting van kinderen te onderscheiden; kinderprostitutie en handel in minderjarigen voor seksuele doeleinden, kinderpornografie en kindersekstoerisme. Deze vormen hangen erg met elkaar samen. Kinderen worden vaak eerst verhandeld en dan gedwongen om in de seksindustrie te werken. Dit vindt in veel landen plaats in drukbezochte toeristische uitgaansgebieden, waardoor deze kinderen ook slachtoffer zijn van kindersekstoerisme. Daarbij leggen kindermisbruikers het misbruik vaak vast op beeld. Daardoor is de kans groot dat een kind slachtoffer is van alle vormen van seksuele uitbuiting. Bekijk hier een filmpje over een meisje dat wordt verhandeld voor de seksindustrie.    


Wie doet wat tegen seksuele uitbuiting van kinderen?

Een belangrijke taak van het ECPAT netwerk is het volgen van overheden hoe zij seksuele uitbuiting van kinderen bestrijden en voorkomen. Dit wordt gepubliceerd in een Global Monitoring Report. Het Global Monitoring Report geeft een overzicht van acties die in een land zijn ondernomen ter bestrijding van kinderhandel, kinderprostitutie, kinderpornografie en kindersekstoerisme. Klik op onderstaande banner voor informatie over de aanpak van seksuele uitbuiting in verschillende landen.

who_is_doing_what.gif

Oorzaken

Er is niet één oorzaak aan te wijzen voor het bestaan van seksuele uitbuiting van kinderen. Verschillende factoren dragen bij aan het ontstaan en het in stand houden ervan. Armoede en de vraag naar seks met kinderen en jongeren zijn de belangrijkste oorzaken van seksuele uitbuiting van kinderen. Lees hier meer over oorzaken.


Slachtoffers

Omdat seksuele uitbuiting van minderjarigen zich in het illegale circuit afspeelt, is het aantal kinderen dat slachtoffer is van seksuele uitbuiting moeilijk vast te stellen. Geschat wordt dat er jaarlijks ongeveer 1,8 miljoen kinderen wereldwijd het slachtoffer zijn van prostitutiepraktijken, misbruik in pornografische afbeeldingen en mensenhandel. Niet alleen meisjes, maar ook jongens zijn het slachtoffer. Bij jongens speelt een dubbel taboe, de uitbuiting in de prostitutie en homoseksualiteit. De drempel om aangifte te doen is voor deze jongens daarom erg hoog.

De meeste slachtoffers van seksuele uitbuiting zijn kinderen in de leeftijd tussen de dertien en de achttien jaar. Het zijn vaak de meest kwetsbare kinderen. Zoals kinderen uit arme gezinnen, kinderen die niet naar school gaan, kinderen die afhankelijk zijn van seizoenswerk, kinderen uit minderheidsgroepen, vluchtelingenkinderen, kinderen die hun ouders verloren zijn aan oorlog of aids, of kinderen die weglopen van huis omdat ze het slachtoffer zijn van verwaarlozing, mishandeling of seksueel misbruik.


Gevolgen

De gevolgen van seksuele uitbuiting zijn voor kinderen ernstig. Hun gezondheid, welzijn en toekomstmogelijkheden zijn aangetast door de uitbuiting waarvan ze slachtoffer zijn. Kinderen lijden onder schuldgevoelens, een lage eigenwaarde en depressies. Het fysieke geweld dat vaak gepaard gaat met de seksuele uitbuiting van een kind, leidt tot verwondingen, pijn en angst. Bovendien lopen ze het risico op seksueel overdraagbare aandoeningen (soa's), zoals HIV/Aids. Ook worden ze vaak gestigmatiseerd door hun gemeenschap waardoor ze alleen komen te staan en het lastig is om uit een uitbuitingssituatie te komen.


Daders

Afbeelding kindersekstoerist.png

Vaak worden mensen die kinderen seksueel misbruiken pedofielen genoemd. Pedofielen hebben een seksuele voorkeur voor kinderen die nog niet in de puberteit zijn. Het is echter zo dat de meeste minderjarigen die in de seksindustrie uitgebuit worden de puberteit al bereikt hebben. De term misbruiker is daarom beter, omdat het een persoon beschrijft die betrokken is bij seks met minderjarigen. Misbruikers komen uit alle lagen van de bevolking en hebben verschillende sociale achtergronden. Ze kunnen in elk land en ieder beroep worden aangetroffen. Hoewel het merendeel van de misbruikers mannelijk is, zijn er ook vrouwelijke misbruikers.  


Deel via:


DEFENCE FOR CHILDREN WORDT ONDERSTEUND DOOR:

NPL logo 2013 .png
ministerie.png
Plan.jpg
kinderpostzegels.png
unicef.png
ministerie2.png
Save the Children logo vierkant 2.jpg
1.png
logo EU.jpg

Volg ons
Twitter Facebook RSS
Anbi CBF

Ik blijf hier! - Teken de petitie!

20160425_1230_DC_Campagne_Popup(1).jpg