© Powered by SiteSpirit

 

logo_DFC_03.png 


The Code

De Code of Conduct for the Protection of Children from Sexual Exploitation in Travel and Tourism (Tourism Child Protection Code of kortweg The Code) is een gedragscode voor de reisindustrie. The Code bestrijdt kindersekstoerisme door het creŰren van een goed ge´nformeerde toerismeketen en goed opgeleide medewerkers die kindersekstoerisme herkennen en voorkomen, waardoor een omgeving ontstaat waarin kindersekstoeristen niet worden getolereerd. Defence for Children - ECPAT is in Nederland de lokale partner voor Nederlandse reisorganisaties die The Code ondertekenen en biedt ondersteuning bij de implementatie ervan. 


thecode.jpg

The Code is in 1998 ontwikkeld door ECPAT Zweden samen met de reissector en de World Tourism Organisation (UNWTO). The Code is een zelfstandige organisatie met in het bestuur een meerderheid aan toeristische ondernemingen.

Internationale richtlijnen (OECD, ISO 26000, UNGP) en overheden (nationaal/EU) verplichten bedrijven om de mensenrechten te integreren in hun bedrijfsvoering. The Code is een geschikte tool om dit te bewerkstelligen op het gebied van de bescherming van kinderen tegen seksuele uitbuiting. Lees hier meer over in het rapport 'Human Rights & Businesses'.

Wereldwijd hebben al veel reisorganisaties de gedragscode onderschreven; van touroperators (TUI) en hotels (Accor) tot vliegtuigmaatschappijen (Delta Airlines), restaurants en nachtclubs. Aangesloten reis- en toerismeorganisaties verplichten zich tot het volgende:


Criteria van The Code

 • Het opstellen van een beleid en procedures ter bescherming van minderjarigen tegen seksuele uitbuiting;
 • Het trainen van medewerkers over kinderrechten, de bescherming van kinderen tegen seksuele uitbuiting en het melden van vermoedens hiervan;
 • Het opnemen van een clausule in contracten met zakenpartners in de hele keten, met als standpunt de verwerping van seksuele uitbuiting van kinderen en een 'zero tolerance' beleid hierin;
 • Het verschaffen van informatie aan reizigers over kinderrechten, de bescherming van kinderen tegen seksuele uitbuiting en het melden van vermoedens hiervan;
 • Het ondersteunen, betrekken en samenwerken met belangrijke partijen ter preventie van seksuele uitbuiting van kinderen;
 • Jaarlijks rapporteren over genomen maatregelen ter bescherming van kinderen tegen seksuele uitbuiting in toerisme.

Informatie over The Code


Materialen voor reisorganisaties

ECPAT heeft samen met The Code materialen ontwikkeld voor de reisindustrie om de implementatie van de zes criteria van The Code te vergemakkelijken. Denk hierbij aan protocollen, brochures, e-learnings en folders. Ook heeft ECPAT voorlichtingsfilmpjes over kindersekstoerisme. De manier waarop reisorganisaties communiceren over het onderwerp richting hun personeel, klanten en zakenpartners is aan de organisatie zelf. ECPAT kan daarin wel adviseren. 


Feiten over The Code

 • The Code is gebaseerd op de VN-Verklaring van de Rechten van de Mens en het VN-Verdrag inzake de Rechten van het Kind;
 • The Code werd door ECPAT ontwikkeld om de toeristische sector te betrekken bij de preventie en bestrijding van seksuele uitbuiting van kinderen in het toerisme;
 • Het is een vrijwillig instrument dat door de VN-World Tourism Organization is onderschreven;
 • Het is een multi-stakeholder instrument voor maatschappelijk verantwoord ondernemen gericht op de hele toeristische keten;
 • Criteria van The Code zijn opgenomen in internationale certificeringssystemen voor maatschappelijk verantwoord ondernemen, zoals Travelife en ISO26000;
 • The Code is een internationaal erkend en bekroond initiatief;
 • The Code heeft zo'n 300 actieve leden in meer dan 40 landen.

Vrijwilligerstoerisme

Voluntourism_booklet_1.jpg

The Code accepteert geen lidmaatschap van organisaties die vrijwilligerswerk in weeshuizen of excursies naar weeshuizen en/of naar dansshows met weeskinderen aanbieden. The Code accepteert wel lidmaatschap van organisaties die betrokken zijn bij vrijwilligersactiviteiten die zich niet direct richten op kinderen of zich beperken tot onderwijs, sport, kinderopvang. Deze organisaties dienen duidelijke kinderbeschermingsmaatregelen te hebben om risico's te minimaliseren en het voordeel voor kinderen te maximaliseren. Leden en aanvragers die betrokken zijn bij vrijwilligerswerk zijn verplicht zich te houden aan een extra minimum aantal criteria naast de zes criteria van The Code.

Lees hier het beleid omtrent vrijwilligerstoerisme.
Waarom geen 'weeshuistoerisme'? Klik hier


Nederlandse bedrijven die The Code hebben ge´mplementeerd

LogoANVR.png

Deel via:


DEFENCE FOR CHILDREN WORDT ONDERSTEUND DOOR:

NPL logo 2013 .png
ministerie.png
Plan.jpg
kinderpostzegels.png
unicef.png
ministerie2.png
Save the Children logo vierkant 2.jpg
1.png
logo EU.jpg

Volg ons
Twitter Facebook RSS
Anbi CBF

Ik blijf hier! - Teken de petitie!

20160425_1230_DC_Campagne_Popup(1).jpg