© Powered by SiteSpirit

 

logo_DFC_03.png 


Seksuele uitbuiting via internet

Kinderpornografie is elke afbeelding van een kind dat betrokken is bij echte dan wel gesimuleerde seksuele activiteiten of het afbeelden van geslachtsdelen van een kind voor hoofdzakelijk seksuele doeleinden. Kinderpornografie wordt gemaakt door kindermisbruikers. Wanneer afbeeldingen van seksueel misbruik van kinderen op het internet komen, is het zeer moeilijk om ze te verwijderen. Het slachtoffer kan daardoor jarenlang nadat de afbeelding is gemaakt worden vernederd of gechanteerd.


Kinderpornografie in Nederland

In Nederland ontvangt het private Expertisebureau Online Kindermisbruik meldingen van mensen die kinderporno op het internet aantreffen. In 2016 ontving het Meldpunt ruim 65.000 meldingen met afbeeldingen en video's van vermoedelijk seksueel kindermisbruik en bekeek meer dan 100.000 URL's. Bij 69% van de meldingen ging het om strafbaar materiaal. Opmerkelijk is dat de meeste strafbare afbeeldingen afkomstig zijn van Nederlandse servers. Volgens het Meldpunt misbruiken criminelen de Nederlandse servers en bedrijven omdat deze snel zijn en goede service bieden. INHOPE is een samenwerkingsverband van een aantal Europese- en niet-Europese Meldpunten. Volgens INHOPE staat ruim een derde van alle wereldwijd gemelde kinderporno op Nederlandse servers.


Wat doet Defence for Children-ECPAT?

De komst en ontwikkeling van internettechnologie en -diensten, zoals mobiele telefonie, chat en webcam, biedt nieuwe manieren om kinderen te benaderen. Om te voorkomen dat jongeren slachtoffer worden van online seksueel misbruik geeft Defence for Children-ECPAT voorlichting op scholen en heeft een peer2peer methode ontwikkeld waarin jongeren zelf op hun school voorlichtingen kunnen geven over internetveiligheid. We hebben de volgende materialen gemaakt:


DC_Inspiratiegids_20131010_WEB.jpg
  • Handleiding voor coaches                                                                                             Deze handleiding is docenten/jongerenwerkers die aan de slag willen gaan met peer2peer educatie over online veiligheid binnen hun instelling.
  • Inspiratiegids voor peer educators                                                                               Deze handleiding is voor jongeren die die les/voorlichting willen gaan geven aan hun leeftijdsgenoten over online pesten, sexting en/of grooming.
  • tips voor ouders om over veilig gebruik van internet te praten.

Aanpak kinderporno in Nederland

Per oktober 2012 is de speciale politie-eenheid, de Nationale Landelijke Eenheid Bestrijding Kinderpornografie en Kindersekstoerisme, aangesteld met een politiecapaciteit van 150 fte. De focus ligt bij de politie op het lokaliseren van vervaardigers van kinderporno en hun slachtoffers. Maar ook downloaders en verspreiders van kinderporno worden door de politie overgebracht naar het Openbaar Ministerie.

In de bestrijding van kinderporno is een belangrijke rol weggelegd voor de ICT-sector, met name (hosting)providers, om oplossingen te vinden om de verspreiding van kinderpornografie en kindermisbruik via internet tegen te gaan. Zo gebruiken social media, als Facebook en Twitter, Microsofts PhotoDNA om kinderporno op de sociale netwerksites tegen te gaan en ontwikkelt Google een publieke database voor de opsporing van afbeeldingen van seksueel kindermisbruik. Met behulp van deze database kunnen afbeeldingen online worden geďdentificeerd en verwijderd.

In oktober 2011 heeft de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen oor het eerst gerapporteerd over de aanpak van kinderporno en maakte hierover een factsheet


Nederlandse wetgeving kinderporno

In het Wetboek van Strafrecht (artikel 240b) wordt als kinderporno beschouwd een afbeelding van een seksuele gedraging, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is betrokken. Mensen die zich schuldig maken aan bovengenoemde misdrijf riskeren een gevangenisstraf van hoogstens vier jaar of een geldboete van de vijfde categorie. Iemand is strafbaar als deze persoon "is betrokken of schijnbaar is betrokken, verspreidt, aanbiedt, openlijk tentoonstelt, vervaardigt, invoert, doorvoert, uitvoert, verwerft, in bezit heeft of zich door middel van een geautomatiseerd werk of met gebruikmaking van een communicatiedienst de toegang daartoe verschaft". Dat wil zeggen dat ook het in bezit hebben van kinderporno voor eigen gebruik en/ of het in bezit hebben in een niet-commerciële context, maar ook het realtime naar kinderporno kijken zonder sporen achter te laten op de harde schijf strafbaar is op grond van artikel 240b Sr. Vereist is wel dat een actieve handeling moet zijn gevoerd dat gericht is op het verkrijgen van toegang tot kinderporno.

Als iemand er een gewoonte van maakt of het beroepsmatig doet, dan wordt de straf verhoogd tot acht jaar cel of een geldboete van de vijfde categorie. Voor dit misdrijf geldt dat de straf wordt verhoogd naar maximaal vijftien jaar wanneer het misdrijf zwaar lichamelijk letsel ten gevolge heeft of daarvan levensgevaar voor een ander te duchten is, en achttien jaar wanneer de misdrijven de dood ten gevolge heeft (artikel 248, Wetboek van Strafrecht).

Een kind van zestien jaar of jonger opzettelijk seksueel misbruik of seksuele handelingen laten bekijken voor seksuele doeleinden is ook strafbaar. Voor de strafbaarheid maakt het niet uit of een kind zelf actief deelneemt in de seksuele handelingen waarvan hij of zij getuige is. De strafmaat is vastgesteld op maximaal twee jaar vrijheidsstraf.


Virtuele kinderporno en grooming

Per 1 oktober 2002 zijn afbeeldingen die met behulp van (digitale) manipulatie zijn vervaardigd ook strafbaar. Hierbij hoeven geen echte kinderen betrokken te zijn. Het is voldoende dat aannemelijk wordt gemaakt dat de afgebeelde persoon op een echt kind lijkt.

Sinds januari 2010 is grooming strafbaar onder artikel 248e van het Wetboek van Strafrecht. Onder grooming wordt verstaan het door een volwassen persoon op internetsites actief benaderen en verleiden van minderjarigen met als uiteindelijke doel het plegen van seksueel misbruik met die minderjarige. Door deze bepaling kan deze persoon worden vervolgd zodra er een voorstel is voor een ontmoeting met het kind en daar voorbereidingen voor worden getroffen. Het feitelijke misbruik hoeft daarvoor dus nog niet te hebben plaatsgevonden. De strafmaat voor grooming is maximaal twee jaar gevangenisstraf of een geldboete van de vierde categorie.    


Internationale verdragen en richtlijnen

  • Het VN Verdrag inzake de Rechten van het Kind (IVRK, 1989) (artikel 34 en artikel 35);
  • Het Facultatief Protocol inzake de verkoop van kinderen, kinderprostitutie en kinderpornografie behorend bij het IVRK (FP34, 2000) (Klik hier voor een handleiding bij het protocol);
  • Het Verdrag van de Raad van Europa ter bescherming van kinderen tegen seksueel misbruik en seksuele uitbuiting (Verdrag van Lanzarote, 2007);
  • De Richtlijn ter bestrijding van seksueel misbruik, seksuele uitbuiting van kinderen en kinderpornografie (Richtlijn 2011/92/EU – 2011).   

Deel via:


DEFENCE FOR CHILDREN WORDT ONDERSTEUND DOOR:

NPL logo 2013 .png
ministerie.png
Plan.jpg
kinderpostzegels.png
unicef.png
ministerie2.png
Save the Children logo vierkant 2.jpg
1.png
logo EU.jpg

Volg ons
Twitter Facebook RSS
Anbi CBF

Ik blijf hier! - Teken de petitie!

20160425_1230_DC_Campagne_Popup(1).jpg