© Powered by SiteSpirit

 

logo_DFC_03.png 


Sustainable Development Goals

meisje blij met duimen.jpg

De Sustainable Development Goals, ook bekend als de Duurzame Ontwikkelingsdoelen, moeten een eind maken aan armoede, ongelijkheid en klimaatverandering in 2030. Defence for Children verwelkomt de Sustainable Development Goals, die zijn aangenomen door de Verenigde Naties en sinds 1 januari 2016 van kracht zijn. De SDG's gaan over een betere wereld voor kinderen, over vrede en mensenrechten, maar ook over het behoud van ecosystemen, zowel op het land als onder water. Nieuw is dat de doelen niet alleen gelden voor ontwikkelingslanden, maar voor álle landen. Dat betekent dat ook Nederland zich moet inzetten voor doelen zoals het uitbannen van armoede en het stoppen van geweld tegen kinderen.


Defence for Children is verheugd dat het belang van kinderen veel terugkomt in de werelddoelen. Kinderen groeien immers op in de wereld van nu en zijn volwassen in de wereld die in 2030 duurzaam en eerlijk moet zijn. De werelddoelen moeten zorgen voor gezondheidszorg en onderwijs voor iedereen en pakken alle vormen van geweld tegen kinderen aan. Ook wordt er vooruitgang geboekt in het meten van o.a. inkomen, geslacht, leeftijd, ras, etniciteit, migratie status, handicap en geografische locatie. De nieuwe werelddoelen moeten zorgen voor een wereld waarin kinderen gezond en gelukkig kunnen opgroeien en worden beschermd tegen mishandeling, uitbuiting en geweld. Toegang tot onderwijs, het verminderen van armoede, en gelijkheid tussen jongens en meisjes vormen in de werelddoelen een belangrijke pijler en sluiten daarmee goed aan op het werk van Defence for Children.


Alle landen, maar ook bedrijven, gemeentes, scholen en organisaties zijn verplicht zijn zich in te zetten voor het behalen van de Sustainable Development Goals. Defence for Children roept de Nederlandse regering op snel opvolging te geven aan de plannen als vastgelegd in het rapport 'Nederland ontwikkelt duurzaam', in het kader van de eerste SDG-rapportagecyclus, waar Nederland in 2017 aan deelnam. Bij het uitwerken van plannen hiervoor moet ook naar de mening van kinderen worden geluisterd.

De ambitieuze SDG's moeten er de komende 15 jaar voor zorgen dat mensen beter kunnen samenleven, zonder dat daarbij de aarde beschadigd wordt. Doel is niet langer alleen armoedebestrijding, maar ook duurzame economische ontwikkeling en het voorkomen van milieuschade en sociale ongelijkheid. Tot 2030 hebben de lidstaten om gezamenlijk met de werelddoelen aan de slag te gaan. Op naar een betere wereld voor álle kinderen.

Defence for Children vindt het essentieel dat bij het halen van de nieuwe werelddoelen, wordt geïnvesteerd in kinderen. Alleen dan kan de cyclus van armoede en ongelijkheid worden doorbroken. Defence for Children levert een bijdrage om de SDG's te behalen en heeft zich om die reden in juni 2017 het SDG-charter ondertekend. Het SDG Charter werkt met het maatschappelijk middenveld, de overheid en het bedrijfsleven aan het realiseren van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen. Dit gebeurt in partnerschappen die worden gevormd rondom een bepaalde SDG of een bepaald vraagstuk.


Deel via:


DEFENCE FOR CHILDREN WORDT ONDERSTEUND DOOR:

NPL logo 2013 .png
ministerie.png
Plan.jpg
kinderpostzegels.png
unicef.png
ministerie2.png
Save the Children logo vierkant 2.jpg
1.png
logo EU.jpg

Volg ons
Twitter Facebook RSS
Anbi CBF

Ik blijf hier! - Teken de petitie!

20160425_1230_DC_Campagne_Popup(1).jpg