© Powered by SiteSpirit

 

logo_DFC_03.png 


VN-Kinderrechtencomité

Het toezicht op het VN-Kinderrechtenverdrag is in handen van het VN Comité inzake de Rechten van het Kind, gezeteld in Genève. Het VN-Kinderrechtencomité bestaat uit achttien onafhankelijke deskundigen, die drie keer per jaar in Genève vergaderen. 


Rapportageverplichting

Het VN-Kinderrechtencomité kan aanbevelingen doen aan een regering. Bijvoorbeeld over hoe de kinderrechtensituatie kan worden verbeterd. Het VN-Kinderrechtencomité kan echter geen bindende regels opleggen. De regering moet twee jaar na de inwerkingtreding van het Verdrag aan het VN-Kinderrechtencomité rapporteren over hoe het gaat met de kinderrechten in het land. Vervolgens maakt de regering elke vijf jaar een rapportage over de maatregelen die zij hebben genomen ter bevordering van de kinderrechten en de vooruitgang die is geboekt bij het realiseren van die rechten. Daarnaast maken de kinderrechtenorganisaties (ngo's) een ngo-rapportage, waarin de situatie van kinderen vanuit hun oogpunt wordt belicht. Vervolgens worden de ngo's door het VN-Kinderrechtencomité uitgenodigd voor een gesloten pre-sessional bijeenkomst, waar ook jongeren aanbevelingen kunnen doen. Aan de hand van de rapportages en de pre-sessional bijeenkomst gaat er een lijst met vragen naar de regering. Op de lijst met vragen formuleert de regering antwoorden. Vervolgens is er een open zitting met de regering, waar deze zaken kan toelichten. Het hele proces wordt afgesloten met aanbevelingen van het VN-Kinderrechtencomité. Artikel 42 tot en met 45 van het VN-Kinderrechtenverdrag gaan over het VN-Kinderrechtencomité.

Rapportage kinderrechten in Nederland
Klik hier voor de rapportages van kinderrechten in Nederland.


Deel via:


DEFENCE FOR CHILDREN WORDT ONDERSTEUND DOOR:

NPL logo 2013 .png
ministerie.png
Plan.jpg
kinderpostzegels.png
unicef.png
ministerie2.png
Save the Children logo vierkant 2.jpg
1.png
logo EU.jpg

Volg ons
Twitter Facebook RSS
Anbi CBF

Ik blijf hier! - Teken de petitie!

20160425_1230_DC_Campagne_Popup(1).jpg