© Powered by SiteSpirit

 


logo_DFC_03.png


 


Duurzaam Ontwikkelingsdoel 5: het promoten van gelijke rechten voor meisjes

Carrie van der Kroon.jpg

Carrie van der Kroon,
Programmamedewerker Meisjesrechten


"Mensen kunnen geen dingen doen die ik niet leuk vind." 
"Ik heb geleerd dat als iemand mij ergens toe dwingt, dat ik moet schreeuwen en Defence for Children moet bellen!", roept een meisje door de klas. "We hebben geleerd hoe we voor onszelf moeten opkomen." Een ander meisje voegt toe "Als iemand mij lastig valt, weet ik waar ik naar toe kan." Weer een ander meisje zegt: "We hebben geleerd hoe we zaken moeten rapporteren, als onze rechten worden geschonden."

Ik ben in een gemeenschap in Noord-Ghana, in het district Kumasi. Ik bezoek daar een meisjesrechtenclub*. Meisjes praten over hun rechten, de verschillende vormen en signalen van (seksueel) geweld en de mogelijkheden om dit te rapporteren. Hiermee wordt gewerkt aan gendergelijkheid; tevens het doel van Duurzaam Ontwikkelingsdoel 5.

In Obuasi, noordelijk Ghana, op bezoek met Defence for Children Ghana bij een lokaal kinderbeschermingscomité (docenten en betrokken burgers).

Ghana Carrie en Sharon.jpg

Duurzame Ontwikkelingsdoelen

De Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG's, Sustainable Development Goals) zijn doelstellingen voor de toekomst op het gebied van duurzame, internationale ontwikkeling. Er zijn zeventien doelen vastgesteld om een einde te maken aan armoede, ongelijkheid en klimaatverandering. Doel 5 ziet expliciet op het bewerkstelligen van gendergelijkheid. De Duurzame Ontwikkelingsdoelen zijn vastgesteld door de 193 lidstaten van de Verenigde Naties. De 'deadline' om alle doelen in alle landen te halen, is 2030. Dat is niet alleen een verantwoordelijkheid van landen zelf, maar ook van landen onderling, waarbij van landen die meer ontwikkeld zijn wordt verwacht dat ze landen die minder ontwikkeld zijn, assisteren.

Wat betekent dit in de praktijk? De weg naar gendergelijkheid en de versterking van meisjes
De participatie van meisjes is essentieel in het bereiken van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen, bijvoorbeeld in Ghana. Hun gelijkheid en versterking is niet alleen een doel, maar ook de oplossing: met hun nieuw verworven kennis kunnen zij zichzelf, hun leeftijdgenoten en hun gemeenschappen vooruit helpen. Door hun individuele versterking en door gelijke rechten te verzekeren, wordt meer gelijkheid gegenereerd.

Gendergelijkheid gaat ook over traditionele en religieuze leiders die ouders aanspreken en zich uitspreken over schadelijke traditionele praktijken zoals kindhuwelijken. Het gaat om docenten die niet wegkijken wanneer schade wordt gedaan aan meisjes en dat zij weten hoe onrecht aan te pakken en hoe hun vrouwelijke studenten te beschermen. Het gaat om ouders die weten wat hun dochter waard is en genoeg hebben om hun dochters naar school te sturen. Gendergelijkheid en de versterking van meisjes gaat er ook om dat de overheid voldoende budget reserveert specifiek hiervoor en gender sensitieve wetten en beleid ontwikkelt, aanneemt en uitvoert. Het gaat om maatschappelijke organisaties die niet alleen maar vertellen over deze thema's, maar die een voorbeeld stellen door (jonge) vrouwen aan te nemen en hen te trainen om leiderschap te nemen binnen de organisatie. Tot slot gaat het om de private sector die (jonge) vrouwen een kans geeft, door hen eervol werk te verschaffen en kinderopvang te regelen wanneer nodig.

Wat kan Nederland in haar buitenlandbeleid doen om Duurzaam Ontwikkelingsdoel 5 internationaal te bevorderen?

1.    Pleitbezorging (Advocacy)
Nederland kan Duurzaam Ontwikkelingsdoel 5 promoten binnen de internationale gemeenschap. De Nederlandse overheid zou ook andere overheden op moeten roepen om actie te ondernemen om de subdoelen en targets behorend bij Duurzaam Ontwikkelingsdoel 5 te behalen door middel van een nationaal implementatieplan. Maar ook door zelf het goede voorbeeld te geven door onder andere kinderhuwelijken uit te bannen en internationale initiatieven op dit gebied zoals Girls Not Brides actief te (blijven) steunen, waarin de prinses Mabel van Oranje een belangrijke voortrekkersrol speelt.

2.    Gendersensitieve data en data naar sekse

Allereerst dient data over kinderen (binnen en buiten Nederland) meer gendersensitief en uitgesplitst te worden naar sekse. Ten tweede kan de Nederlandse overheid een voorbeeldrol aannemen door data omtrent de Nederlandse progressie op Duurzaam Ontwikkelingsdoel 5 en de targets in Europa en de overzeese delen van het Koninkrijk, beschikbaar te maken.

3.    Educatie
Meisjesrechten en vrouwenrechten zijn al een speerpunt binnen het Nederlands buitenlandbeleid. In lijn hiermee zou Nederland ook andere landen kunnen aansporen om gendersensitieve educatie te ontwikkelen, om er voor te zorgen dat alle meisjes toegang hebben tot onderwijs van goede kwaliteit. Wanneer meisjes opleiding hebben genoten, zijn zij beter in staat om hun eigen rechten en levens te verdedigen.


*De meisjesrechtenclub is onderdeel van het Girls Advocacy Alliance – Programma in Ghana. Defence for Children - ECPAT heeft haar krachten gebundeld in en Strategisch Partnerschap met Plan Nederland, Terre des Hommes Nederland en het Ministerie van Buitenlandse Zaken voor de periode 2016-2020. De Girls Advocacy Alliance streeft naar een wereld waarin alle meisjes en jonge vrouwengelijke rechten en mogelijkheden genieten in 2030.

Deze blog is gebaseerd op een Engelse blog, gepubliceerd op de website van de Nederlandse Vereniging voor de Verenigde Naties (NVVN).


Deel via:


Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws
en lees de tweewekelijkse nieuwsbrief.

MELD U AAN


Tweets


DEFENCE FOR CHILDREN WORDT ONDERSTEUND DOOR:

NPL logo 2013 .png
ministerie.png
Plan.jpg
kinderpostzegels.png
unicef.png
ministerie2.png
Save the Children logo vierkant 2.jpg
1.png
logo EU.jpg

Volg ons
Twitter Facebook RSS
Anbi CBF

Ik blijf hier! - Teken de petitie!

20160425_1230_DC_Campagne_Popup(1).jpg