© Powered by SiteSpirit

 

logo_DFC_03.png 


Algemeen

Om naleving van het VN-Kinderrechtenverdrag in Nederland te bevorderen, doet Defence for Children onderzoek, voorlichting, belangenbehartiging, actie en lobby. Het doel is dat het Kinderrechtenverdrag de standaard wordt voor alle wet- en regelgeving aangaande kinderen.


Situatie kinderrechten in Nederland en daarbuiten

Om het VN-Kinderrechtenverdrag te kunnen toepassen in de praktijk is gedegen kennis nodig over de rechten van kinderen. Het Handboek Internationaal Jeugdrecht, een publicatie van Defence for Children, geeft een uitvoerige uiteenzetting van de inhoud en betekenis van de artikelen uit het VN-Kinderrechtenverdrag, om de toepassing van het VN-Kinderrechtenverdrag in de praktijk te vereenvoudigen.

Met jaarlijkse publicaties schets Defence for Children de situatie van naleving van kinderrechten in Nederland en daarbuiten. Zo meet Defence for Children in het Jaarbericht Kinderrechten de stand van zaken over kinderrechten op het terrein van jeugdstrafrecht, migratie, kindermishandeling, uitbuiting en jeugdzorg. En Kinderen in Tel brengt de leefsituatie van kinderen en jongeren per gemeente, provincie en per wijk in kaart. Aan de hand van twaalf indicatoren, gebaseerd op het VN-Kinderrechtenverdrag, laat Kinderen in Tel zien in welke omstandigheden kinderen in Nederland verkeren. De rapporten vormen de basis voor de lobby van Defence for Children.


Samenwerking met kinderrechtenorganisaties

Om de naleving van kinderrechten te realiseren wordt veel samengewerkt met andere kinderrechtenorganisaties en verrichten hun (lobby- en voorlichtings)werkzaamheden mede binnen diverse kinderrechtencoalities in Nederland, zoals het Kinderrechtencollectief, Kinderen in Tel, het Platform Mensenrechteneducatie en het Breed Mensenrechtenoverleg. Ook de vertegenwoordiging van Defence for Children bij EuroChild valt onder Kinderrechten Algemeen. Defence for Children maakt ook deel uit van een internationaal netwerk, Defence for Children International.


DEFENCE FOR CHILDREN WORDT ONDERSTEUND DOOR:

NPL logo 2013 .png
ministerie.png
Plan.jpg
kinderpostzegels.png
unicef.png
ministerie2.png
Save the Children logo vierkant 2.jpg
1.png
logo EU.jpg

Volg ons
Twitter Facebook RSS
Anbi CBF

Ik blijf hier! - Teken de petitie!

20160425_1230_DC_Campagne_Popup(1).jpg