© Powered by SiteSpirit

 

logo_DFC_03.png


 

Toch geen kinderbijslag voor ongedocumenteerde gezinnen

8 december 2012


De Hoge Raad besliste  op 23 november 2012 helaas dat ouders die onrechtmatig in Nederland wonen, toch geen recht op kinderbijslag hebben. Met deze beslissing zet de Hoge Raad een streep door een eerdere uitspraak van de Centrale Raad van Beroep die in 2011 juist bepaalde dat kinderbijslag, onder bepaalde omstandigheden, ook voor kinderen van ongedocumenteerde ouders beschikbaar moet zijn. Defence for Children is zeer teleurgesteld over de uitspraak, die niet in lijn is met het VN-Kinderrechtenverdrag.  


De zaak werd gestart door elf ongedocumenteerde ouders die kinderbijslag aanvroegen. Toen de aanvragen stuk voor stuk door de Sociale Verzekeringsbank (SVB) werden afgewezen omdat de ouders onrechtmatig in Nederland verblijven, stapten ze naar de rechter. Fischer Advocaten behartigde hun zaak met steun van hoogleraar Rechten van het Kind Caroline Forder en Defence for Children. 


Zorgplicht

De ouders betoogden bij de Centrale Raad van Beroep (de Raad) dat kinderbijslag belangrijk is voor de ontwikkeling van hun kinderen. De Raad was het met de ouders eens en bepaalde dat ouders die "een zekere tijd" rechtmatig in Nederland woonden, recht hebben op kinderbijslag. Daarbij verwees de Raad naar artikel 8 van het Europees Verdrag inzake de Rechten van de Mens (EVRM) en het Kinderrechtenverdrag. Volgens de Raad heeft de overheid een zorgplicht ten opzichte van deze kinderen, "() in het bijzonder voor die gevallen waarin het verblijf zo langdurig is dat het gezin een duurzame band met Nederland heeft kunnen opbouwen en inmiddels onderdeel uitmaakt van de Nederlandse samenleving".


Ruime beoordelingsvrijheid

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) ging in cassatie bij de Hoge Raad in en won. De Hoge Raad oordeelt dat, bij onderwerpen van sociale zekerheid zoals kinderbijslag, de wetgever een ruime beoordelingsvrijheid heeft. Dat de Nederlandse wetgever heeft besloten dat mensen zonder rechtmatig verblijf geen aanspraak kunnen maken op kinderbijslag, valt binnen die beoordelingsvrijheid. Dat het gaat om mensen die al heel lang in Nederland leven en hier zelfs rechtmatig zijn geweest, maakt daarin volgens de Hoge Raad geen verschil. 


In strijd met het Kinderrechtenverdrag

Defence for Children vindt deze uitspraak in strijd met artikel 2 en 27 van het VN-Kinderrechtenverdrag. In artikel 27 staat dat kinderen recht hebben op een toereikende levensstandaard, artikel 2 verbiedt discriminatie bij de toepassing van de rechten uit het VN-Kinderrechtenverdrag. Ouders zijn als eerste verantwoordelijk om te zorgen dat hun kinderen opgroeien onder omstandigheden waarin zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. Als ouders hier niet toe in staat zijn, moet de overheid helpen.

Voor kinderen zonder papieren is moeilijk om de levensstandaard waar artikel 27 van het Kinderrechtenverdrag van spreekt, te bereiken. Ouders mogen niet werken en worden uitgesloten van alle sociale zekerheidsvoorzieningen. Dat betekent dat deze kinderen opgroeien in grote armoede. Met de kinderbijslag werden ongedocumenteerde ouders in staat gesteld de omstandigheden van hun kinderen net iets te verbeteren. Die mogelijkheid is hen met deze uitspraak ontnomen. Defence for Children en Fischer Advocaten beraden zich op vervolgstappen om de kinderbeslag ook voor kinderen zonder papieren toegankelijk te maken. 


Meer informatie

Lees hier de uitspraak van de Hoge Raad van 23 november 2012

Lees hier de eerdere uitspraak van de Centrale Raad van Beroep van 15 juli 2011

Lees hier het stuk van Defence for Children over kinderrechten en kinderbijslag


Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws
en lees de tweewekelijkse nieuwsbrief.

MELD U AAN


Tweets


DEFENCE FOR CHILDREN WORDT ONDERSTEUND DOOR:

NPL logo 2013 .png
ministerie.png
Plan.jpg
kinderpostzegels.png
unicef.png
ministerie2.png
Save the Children logo vierkant 2.jpg
1.png
logo EU.jpg

Volg ons
Twitter Facebook RSS
Anbi CBF

Ik blijf hier! - Teken de petitie!

20160425_1230_DC_Campagne_Popup(1).jpg