© Powered by SiteSpirit

 

logo_DFC_03.png 

Gewortelde kinderen

Een jarenlange strijd voor de rechten van gewortelde kinderen is op 31 oktober 2012 tot een succesvolle ontknoping gekomen. Het kabinet kondigde een Kinderpardon aan voor kinderen van asielzoekers en alleenstaande minderjarigen die langer dan vijf jaar in Nederland zijn. Daarnaast kwam er een definitieve regeling voor kinderen die in de toekomst geworteld raken in Nederland en geen verblijfsvergunning hebben. De Regeling voor Langdurig verblijvende kinderen is op 1 februari 2013 in werking getreden. 


Defence for Children maakt zich zorgen over de gewortelde kinderen en jongeren die buiten de boot vallen. Zo zijn de kinderen uitgesloten die geen asiel hebben aangevraagd maar een andere vergunning. Kinderen van reguliere migranten kunnen net zo geworteld raken in de Nederlandse samenleving en raken net zo beschadigd bij uitzetting na langdurig verblijf als asielkinderen. Defence for Children vindt het uitsluiten van migranten van het Kinderpardon in strijd met het non-disriminatiebeginsel uit het Kinderrechtenverdrag en andere mensenrechtenverdragen. Advocaten die procederen over deze uitsluiting van migrantenkinderen bij het Kinderpardon kunnen bij Defence for Children een nota aanvragen over dit onderwerp.


DEFENCE FOR CHILDREN WORDT ONDERSTEUND DOOR:

NPL logo 2013 .png
ministerie.png
Plan.jpg
kinderpostzegels.png
unicef.png
ministerie2.png
Save the Children logo vierkant 2.jpg
1.png
logo EU.jpg

Volg ons
Twitter Facebook RSS
Anbi CBF