© Powered by SiteSpirit

 

logo_DFC_03.png 

Alleenstaande minderjarige vreemdelingen

Het VN-Kinderrechtenverdrag biedt minderjarigen die asiel aanvragen recht op bijzondere bescherming. Als gezinshereniging niet mogelijk blijkt, hebben alleenstaande minderjarigen recht op dezelfde bescherming als andere kinderen in Nederland die tijdelijk of blijvend niet in hun gezin kunnen verblijven.


Defence for Children vindt dat het beleid voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen onvoldoende rekening houdt met de bijzondere kwetsbaarheid van deze jongeren. Samen met UNICEF Nederland lobbyt Defence for Children voor betere veiligheidswaarborgen in de asielprocedure, in de opvang en bij terugkeer.


Defence for Children heeft samen met ECPAT voor het Europese GATE-project (Guardians Against Child Trafficking and Exploitation) onderzoek gedaan naar de risico's waar alleenstaande minderjarige vreemdelingen aan worden blootgesteld in Nederland. Een groot risico voor de kinderen zijn de grootschalige opvanglocaties. Deze locaties zijn niet veilig, de kinderen zijn er ongelukkig en er verdwijnen veel kinderen. Defence for Children pleit voor de sluiting van de grootschalige locaties en opvang van kinderen in pleeggezinnen of kleine opvangvormen.

In Europees verband coördineert Defence for Children de implementatie van de standaarden voor voogden van alleenstaande minderjarige vreemdelingen.


DEFENCE FOR CHILDREN WORDT ONDERSTEUND DOOR:

NPL logo 2013 .png
ministerie.png
Plan.jpg
kinderpostzegels.png
unicef.png
ministerie2.png
Save the Children logo vierkant 2.jpg
1.png
logo EU.jpg

Volg ons
Twitter Facebook RSS
Anbi CBF