© Powered by SiteSpirit

 

logo_DFC_03.png 

Kinderen in Tel

Kinderen in Tel wil de naleving van kinderrechten in het lokaal jeugdbeleid bevorderen. Het Databoek Kinderen in Tel is al jaren een inspiratiebron voor innovatief lokaal jeugdbeleid. Sinds 2006 brengt het Databoek de leefsituatie van kinderen en jongeren per gemeente, provincie en per wijk in kaart. Aan de hand van twaalf indicatoren, gebaseerd op het VN-Kinderrechtenverdrag, laat Kinderen in Tel zien in welke omstandigheden kinderen in Nederland verkeren.


De indicatoren gaan bijvoorbeeld over kindermishandeling, achterstandsleerlingen, jeugdwerkloosheid, kinderen in uitkeringsgezinnen, tienermoeders, kinderen en jongeren binnen de jeugdzorg, kindersterfte en jeugdcriminaliteit. Wat Kinderen in Tel uniek maakt, is dat de data op wijkniveau beschikbaar zijn en volgens de nieuwste gemeentelijke indeling met een vergelijking met dezelfde type (regio) gemeenten. Het uiteindelijke doel van Kinderen in Tel is de positie van kinderen te verbeteren, in het bijzonder de meest kwetsbare groepen.


Het onderzoek voor Kinderen in Tel wordt door het Verwey-Jonker Instituut uitgevoerd. Defence for Children voert het secretariaat van Kinderen in Tel en is verantwoordelijk voor de campagne.


DEFENCE FOR CHILDREN WORDT ONDERSTEUND DOOR:

NPL logo 2013 .png
ministerie.png
Plan.jpg
kinderpostzegels.png
unicef.png
ministerie2.png
Save the Children logo vierkant 2.jpg
1.png
logo EU.jpg

Volg ons
Twitter Facebook RSS
Anbi CBF

Ik blijf hier! - Teken de petitie!

20160425_1230_DC_Campagne_Popup(1).jpg