© Powered by SiteSpirit

 

logo_DFC_03.png 


Bijdrage aan VN-rapport over recht op onderwijs voor meisjes

18 mei 2017


kind_afrika_schoolbank.jpg

Ondanks dat wereldwijd is erkend dat het recht op onderwijs voor iedereen is, lopen meisjes nog steeds meer kans dan jongens om nooit naar school te gaan. Meer dan 32 miljoen meisjes hebben sinds 2014 de leeftijd bereikt om naar de basisschool te gaan, maar gingen niet naar school. De Hoge Commissaris voor de Mensenrechten biedt zijn rapport over gelijke toegang tot onderwijs voor meisjes aan de VN-Mensenrechtenraad aan tijdens de 35e sessie van Raad, die van 6 tot 23 juni plaatsvindt in Genève. Defence for Children International leverde input voor het rapport, onder andere gebaseerd op haar ervaringen binnen het Girls Advocacy Alliance Programma.


Volgens de VN-Mensenrechtenraad zorgt de toegang tot onderwijs dat meisjes ook hun rechten kunnen claimen met inbegrip het recht om deel te nemen openbare aangelegenheden en volledig te participeren in beslissingen die de maatschappij vormen. Het rapport over de gelijke toegang tot onderwijs voor meisjes en de obstakels die deze toegang beperken en aanbevelingen over passende maatregelen om genderverschillen in het onderwijs voor 2030 uit te bannen is een start naar de toegang tot onderwijs voto meisjes en in lijn met Doel 4 van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDGs).

Binnen het Girls Advocacy Alliance programma werken Defence for Children secties van Liberia, Sierra Leone en Ghana samen om bij te dragen aan de uitbanning van geweld tegen meisjes en jonge vrouwen en de ontkenning van hun economische rechten door onder andere het versterken van het maatschappelijk middenveld. Hoewel er in alle drie landen vooruitgang is geboekt om het aantal meisjes in de basisscholen te verhogen, blijven er veel belemmeringen voor het gelijke genot van het recht op onderwijs door elk meisje. Armoede, genderstereotypen, gender gerelateerd geweld en onveilige en onvoldoende schoolomgevingen vormen cruciale kwesties in Ghana, Liberia en Sierra Leone.

Bovendien heeft Defence for Children opgemerkt dat meisjes en jonge vrouwen steeds minder secundair en tertiair onderwijs genieten dan jongens en jonge mannen. Ongelijke toegang tot onderwijs, met inbegrip van technische en beroepsopleidingen (TVET), leiden tot een hoge concentratie vrouwen in de informele economie, de lagere posities in de arbeidsmarkt. Zwakke economische kansen voor meisjes en jonge vrouwen drijven ze vaak om andere inkomsten te zoeken, waardoor de blootstelling aan situaties van misbruik, geweld en uitbuiting vergroten.
Traditionele schadelijke praktijken, met name vrouwelijke genitale verminking (FGM) en Child, Early and Forced Marriage, zijn cruciale factoren die leiden tot de afwezigheid van meisjes van school.

Meisjes en gemeenschapsleden die door Defence for Children Sierra Leone werden geïnterviewd, voerden aan dat het vroege huwelijk enorm schadelijk is voor het meisjesrecht op onderwijs, omdat meisjes hun rechten als kinderen verliezen als ze getrouwd zijn. Het probleem is niet alleen gekoppeld aan een cultuur waar de meisjes naar verwachting op een vroege leeftijd moeten trouwen, maar ook aan angst onder ouders dat hun dochters buiten het huwelijk zwanger raken. Defence for Children werkt in haar programma's onder andere aan bewustwording van en de aanpak van gender stereotypen bij ouders, families, binnen de gemeenschappen en religieuze leiders en de media om deze overtuigingen aan te pakken. Daarnaast biedt ze maatschappelijke en juridische steun aan meisjes die slachtoffer zijn van geweld of zich in een kwetsbare positie bevinden. 

Lees hier het rapport van de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten, d.d. 5 april 2017.

Lees hier de inbreng van Defence for Children aan de rapportage van de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten.


Deel via:


DEFENCE FOR CHILDREN WORDT ONDERSTEUND DOOR:

NPL logo 2013 .png
ministerie.png
Plan.jpg
kinderpostzegels.png
unicef.png
ministerie2.png
Save the Children logo vierkant 2.jpg
1.png
logo EU.jpg

Volg ons
Twitter Facebook RSS
Anbi CBF

Ik blijf hier! - Teken de petitie!

20160425_1230_DC_Campagne_Popup(1).jpg