© Powered by SiteSpirit

 

logo_DFC_03.png 


Status Defence for Children bij Afrikaans Kinderrrechtencomité

12 mei 2017


Manaff Kemokai Sierra Leone.png

PERSBERICHT: Defence for Children International heeft tijdens de 29e sessie van het Afrikaans Comité van experts inzake Rechten en Welzijn van het Afrikaanse Kind (ACERWC) de observer status gekregen. Met de toekenning die op 8 mei in Maseru, Lesotho is bevestigd, voegt Defence for Children zich bij de twintig ngo's, die zich inzetten voor de bevordering en bescherming van de rechten van het Afrikaanse kind. "Dit is een historisch moment voor onze organisatie en een stap naar de versterking van de rechten van kinderen in Afrika." zegt Abdul Manaff Kemokai, president van Defence for Children International en voormalig vice-president van Defence for Children in Afrika.


De benoeming is een erkenning van de langdurige en sterke relatie die met het Comité is opgebouwd. Defence for Children International is al jaren actief betrokken bij de landenrapportages door het Comité, gaf input aan het Comité over de kinderrechtensituaties in verschillende Afrikaanse landen en is sterk betrokken bij het CSO-Forum, de organisatie die het maatschappelijk middenveld vertegenwoordigd naar het Comité toe. Dit forum biedt het Afrikaanse Comité informatie uit het veld en vanuit ngo's en doet aanbevelingen aan het Comité over mogelijke beslissingen over kindvriendelijk beleid, de situatie van vluchtelingenkinderen, geweld tegen kinderen, meisjesrechten en gendergelijkheid en de aanpak op de recente Ebola crisis.


Defence for Children International organiseerde in 2011 samen met het African Child Policy Forum (ACPF), de Kampala Conferentie over Kinderrechten in Afrika. Hier zijn de kindvriendelijke richtlijnen voor Afrika, voor kinderen in het jeugdstrafrechtssysteem gepresenteerd.  De richtlijnen zijn sindsdien door het Comité aangenomen en een cruciaal instrument geworden om child-friendly justice in heel Afrika te implementeren. In West-Afrika werkt Defence for Children International nauw met de Mano River Union (Ivoorkust, Guinee, Liberia, Sierra Leone) om een sub-regionaal kinderbeschermingsbeleid te ontwikkelen, met name gericht op migrantenkinderen die het risico lopen op misbruik en exploitatie.

Op nationaal niveau bieden de Defence for Children secties in Afrika via social legal defence centers juridische ondersteuning in zaken waarbij kinderrechten in het geding zijn. Via deze centers bieden de secties enerzijds steun aan kinderen, anderzijds is het een manier om geïnformeerd te blijven over kinderrechtenschendingen. De signalen worden door de organisatie gebruikt om te pleiten om nationale wet- en regelgeving die kinderen aangaat in lijn te brengen met het VN-Kinderrechtenverdrag. Voor de secties van Defence for Children in Liberia, Sierra Leone en Ghana, die momenteel het Girls Advocacy Alliance-programma uitvoeren, gericht op het beëindigen van gendergerelateerd geweld en het stimuleren van economische empowerment van meisjes en jonge vrouwen, zorgt de observer status bij het Afrikaanse Kinderrechtencomité voor een enorme impuls. 

Met het toekennen van deze status kunnen aanbevelingen ter implementatie van het Afrikaanse Handvest voor de Rechten en Welzijn van het kind, directer worden aangekaart bij de Afrikaanse Unie en het Comité. Met de kennis en aanbevelingen door ngo's als Defence for Children kan het Comité zijn druk op lidstaten om de rechten van het kind te respecteren en te implementeren verder versterken.


Deel via:


DEFENCE FOR CHILDREN WORDT ONDERSTEUND DOOR:

NPL logo 2013 .png
ministerie.png
Plan.jpg
kinderpostzegels.png
unicef.png
ministerie2.png
Save the Children logo vierkant 2.jpg
1.png
logo EU.jpg

Volg ons
Twitter Facebook RSS
Anbi CBF

Ik blijf hier! - Teken de petitie!

20160425_1230_DC_Campagne_Popup(1).jpg