© Powered by SiteSpirit

 

logo_DFC_03.png 


India ratificeert verdragen tegen kinderarbeid

20 april 2017


kinderarbeid india.jpg

De Indiase overheid heeft eind maart, twee verdragen van de International Labour Organisation (ILO) geratificeerd. Dit zijn de Minimum Age Convention (C138) over de minimum leeftijd om in dienst te treden, en de Worst Forms of Child Labour Convention (C 182), over het verbod op en de onmiddellijke actie voor de uitbanning van de ergste vormen van kinderarbeid. "Ratificering van deze conventies zijn een grote stap voorwaarts en geeft een extra impuls tegen kinderarbeid in India": zegt Marco Dubbelt van Global March against Child Labour. Samen met Defence for Children, Plan Nederland en Terre des Hommes, zet Global March zich binnen de Girls Advocacy Alliance in, om geweld tegen meisjes aan te pakken en hun economische positie, in onder andere India te verbeteren.


De ratificatie van de Minimum Age Convention is in lijn met de bestaande "The Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009", waardoor arbeid voor kinderen onder de veertien jaar verboden is. Met de ratificatie van de Worst Forms of Child Labour Convention, mogen ook kinderen onder de achttien jaar geen gevaarlijk werk doen of ander werk wat schadelijk is voor hun lichamelijke of geestelijke gezondheid. Door het ratificeren van de verdragen dient India zich te houden aan de bepalingen zoals neergelegd in de conventies. De overheid zal maatregelen moeten nemen zoals het aanpassen van wetgeving en het starten van projecten, om de zorgen omtrent kinderarbeid aan te pakken. Volgens Dubbelt is het ook van belang dat ook ILO Verdrag 189 wordt geratificeerd. Dit Verdrag gaat over Decent Work voor huishoudelijk werkers. In het Verdrag is onder andere opgenomen dat huishoudelijk werkers recht hebben op minimumloon, regulering van werkuren, toegang tot sociale zekerheid en bescherming tegen discriminatie en misbruik.

Dubbelt: "Er werken ongeveer evenveel jongens als meisjes in India. Veel meisjes en jonge vrouwen werken in India als huishoudelijke hulp. Door religieuze en culturele achtergronden hebben meisjes en jonge vrouwen een slechtere toegang tot onderwijs en de reguliere arbeidsmarkt. Veel van hen komen niet vrijwillig in de huishoudelijke hulp terecht. Zij worden vanuit minder ontwikkelde gebieden verhandeld naar de grote steden en blijven onzichtbaar voor de buitenwereld. Meisjes zijn daardoor veel kwetsbaarder voor de meest gevaarlijke vormen van kinderarbeid, zoals prostitutie." Ratificering van conventie 189 geeft deze meisjes een betere rechtspositie en biedt NGO's mogelijkheden om de werkgevers aan te pakken.

De Girls Advocacy Alliance partners in India zetten zich voor de implementatie van wetgeving tegen kinderarbeid. Daarnaast werken de partners samen met het maatschappelijk middenveld om de religieuze en culturele barrières weg te nemen die de kwetsbare positie van meisjes in stand houden. De ratificering van de twee verdragen door India zijn een goede stap in de richting om kinderen, en specifiek meisjes, beter te beschermen.


Meer informatie

Deel via:


DEFENCE FOR CHILDREN WORDT ONDERSTEUND DOOR:

NPL logo 2013 .png
ministerie.png
Plan.jpg
kinderpostzegels.png
unicef.png
ministerie2.png
Save the Children logo vierkant 2.jpg
1.png
logo EU.jpg

Volg ons
Twitter Facebook RSS
Anbi CBF

Ik blijf hier! - Teken de petitie!

20160425_1230_DC_Campagne_Popup(1).jpg