© Powered by SiteSpirit

 

logo_DFC_03.png 


Girls Not Brides van start in Nederland

7 november 2016


kindbruid india.jpg

Op 7 november is de samenwerkingsorganisatie Girls Not Brides Nederland opgericht, waarin ngo’s zowel nationaal als internationaal strijden tegen kindhuwelijken. De 15 miljoen meisjes die jaarlijks trouwen voordat ze achttien jaar oud zijn, wil Girls Not Brides daarmee een toekomst bieden. Prinses Mabel van Oranje, voorzitter van Girls Not Brides the Global Partnership geeft het startsein voor de oprichting van de Nederlandse afdeling. Defence for Children juicht de samenwerking als aspirant lid toe: door kindhuwelijken gezamenlijk aan te pakken, kan er echt een verschil gemaakt worden in het leven van meisjes.


Door het huwen van meisjes voordat ze achttien jaar zijn, wordt de kans vergroot dat zij in aanraking komen met (partner) geweld, seksueel misbruik, tienerzwangerschap en vroegtijdig schoolverlaten. In Nederland moet je minimaal achttien jaar zijn om te kunnen trouwen. Sinds oktober 2015 worden huwelijken die in het buitenland zijn gesloten tussen minderjarige partners in Nederland pas erkend als beide partners minimaal 18 jaar zijn. Voordat het wetsvoorstel werd aangenomen konden kindhuwelijken die rechtmatig in het buitenland zijn gesloten, volgens het Nederlands recht erkend worden. Bij de rechter kon gevraagd worden om een secundaire toetsing om vast te stellen of de openbare orde in het geding zou zijn bij het erkennen van het kindhuwelijk. Uit de juridische praktijk blijkt dat de rechter voor oktober 2015 alleen huwelijken van echtelieden van 15 jaar en ouder heeft erkend.

De problematiek rond kindhuwelijken wordt via de Kinderrechtenhelpdesk van Defence for Children duidelijk omdat bijvoorbeeld getrouwde minderjarige meisjes hun ‘echtgenoot’ niet mogen nareizen naar Nederland in het kader van gezinshereniging en daardoor de kans lopen om alleen achter te blijven in een kwetsbare positie, zoals in een vluchtelingenkamp. Daarnaast komt het bijvoorbeeld in de Roma-gemeenschap voor dat kinderen soms al moeten trouwen als zij nog maar 12 jaar oud zijn. Het gaat dan echter niet om een formeel/wettelijk, maar een ceremonieel huwelijk. Ceremoniële huwelijken zijn moeilijk aan te pakken. Het is van belang om ook deze gehuwde meisjes bescherming te kunnen bieden en een passende oplossing te vinden voor hun situatie. 

Het bestrijden van kindhuwelijken in het buitenland, wordt door de Nederlandse overheid gedaan door onder andere ontwikkelingsgeld voor programma’s die zich hierop richten beschikbaar te stellen. Zoals voor de Girls Advocacy Alliance, een samenwerkingsverband van Defence for Children, Plan Nederland en Terre des Hommes Nederland, die zich richt op bestrijding van geweld tegen meisjes en jonge vrouwen in ontwikkelingslanden en het vergroten van hun economische participatie. Samen voeren we lobby naar de lokale overheid, pleiten we voor wetgeving die meisjes beschermt en vragen we aandacht bij de (lokale) overheid en bewindspersonen om meisjes te beschermen. Het tegengaan van kindhuwelijken is een van de thema’s waar dit programma zich de komende jaren op gaat richten. Zoals in Liberia, waar bijna de helft van de meisjes al is getrouwd op jonge leeftijd.


Girls Not Brides Nederland is opgericht door de drie Nederlandse kindhuwelijken allianties (More than Brides, Her Choice en Yes, I do). Girls Not Brides the Global Partnership is een samenwerking tussen niet-gouvernementele organisaties (ngo’s) die zich wereldwijd met dit onderwerp bezighouden. Girls Not Brides Nederland richt zich op linking en learning en gezamenlijke activiteiten om kindhuwelijken tegen te gaan, zowel nationaal als internationaal.


Deel via:


DEFENCE FOR CHILDREN WORDT ONDERSTEUND DOOR:

NPL logo 2013 .png
ministerie.png
Plan.jpg
kinderpostzegels.png
unicef.png
ministerie2.png
Save the Children logo vierkant 2.jpg
1.png
logo EU.jpg

Volg ons
Twitter Facebook RSS
Anbi CBF

Ik blijf hier! - Teken de petitie!

20160425_1230_DC_Campagne_Popup(1).jpg