© Powered by SiteSpirit

 

logo_DFC_03.png 


Schadelijke traditionele praktijken in Nederland

14 april 2016


VN.gif

Op 7 april heeft Defence for Children samen met het Netwerk VN-Vrouwenverdrag een expertmeeting over schadelijke traditionele praktijken georganiseerd. Tijdens de bijeenkomst zijn de aanbevelingen aan de Nederlandse regering over het bestrijden van schadelijke traditionele praktijken van het VN-Kinderrechtencomité en het VN-Vrouwenrechtencomité aan elkaar gekoppeld om deze schadelijke praktijken in Nederland effectief aan te kunnen pakken.

Onder schadelijke traditionele praktijken verstaan beide Comités: meisjesbesnijdenis, gedwongen huwelijken, kind huwelijken, huwelijkse gevangenschap en eer gerelateerd geweld. Om deze schadelijke praktijken in Nederland effectief aan te pakken zijn tijdens de expertmeeting gezamenlijke standpunten geformuleerd die in 2016 een plek krijgen in de NGO-rapportage aan het VN-Vrouwenrechtencomité (CEDAW) voor de CEDAW sessie nr. 65 van 24 oktober tot 18 november 2016.


Op de Kinderrechtenhelpdesk van Defence for Children komen signalen binnen over onder andere het risico op meisjesbesnijdenis bij terugkeer naar diverse Afrikaanse landen, waaronder Guinee. Juridisch adviseur kinderrechten en migratie Martin Vegter werkzaam bij Defence for Children publiceerde hierover onlangs het artikel 'Moeders wil is geen wet' (A&MR 2016 Nr. 3 – 115). Hij bekritiseert in dit artikel de wijze waarop de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State omgaat met beschikbare landeninformatie en bronnen van het Ambtsbericht en concludeert dat de rechten van meisjes in de asielprocedure niet worden gerespecteerd.


De aanwezige deskundigen van onder andere het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Pharos en het College voor de Rechten van de Mens gaven hun visie op schadelijke traditionele praktijken in Nederland en de positie van deze onderwerpen in de brede Nederlandse mensenrechtendiscussie. Er werd ingezoomd op de rol van onderwijs, en bekeken of voorlichting over deze onderwerpen kan worden meegenomen in de opleiding van toekomstig (jeugd)hulpprofessionals. De rol van de Nederlandse overheid en wat betrokken NGO's nog meer kunnen doen om de aanbevelingen uitgevoerd te krijgen wordt verder uitgewerkt en gepubliceerd ter voorbereiding voor de CEDAW sessie nr. 65 van 24 oktober tot 18 november 2016.

Meer informatie
Gezamenlijke aanbeveling VN-Vrouwenrechtencomité (CEDAW), nr. 31 en aanbevelingen VN-Kinderrechtencomité, nr. 18 d.d. 4 november 2014.

Artikel 'Moeders wil is geen wet', uit A&MR 2016 Nr. 3.


Deel via:


DEFENCE FOR CHILDREN WORDT ONDERSTEUND DOOR:

NPL logo 2013 .png
ministerie.png
Plan.jpg
kinderpostzegels.png
unicef.png
ministerie2.png
Save the Children logo vierkant 2.jpg
1.png
logo EU.jpg

Volg ons
Twitter Facebook RSS
Anbi CBF

Ik blijf hier! - Teken de petitie!

20160425_1230_DC_Campagne_Popup(1).jpg