© Powered by SiteSpirit

 

logo_DFC_03.png 


Girls’ Advocacy Alliance strategisch partner

02 februari 2015


Girls Club Moyamba Sierra Leone.jpg

De Girls' Advocacy Alliance, gevormd door Plan Nederland, Terre des Hommes en Defence for Children – ECPAT, is als één van de 25 maatschappelijke organisaties of allianties geselecteerd als strategisch partner door het ministerie van Buitenlandse Zaken. Goed nieuws, want dit betekent dat de Alliantie van 2016 tot en met 2020 in een breed programma kan werken aan gelijke rechten en kansen voor meisjes en jonge vrouwen.


Meisjes en jonge vrouwen kwetsbaarder voor geweld

Het VN-Kinderrechtenverdrag geldt voor alle kinderen. Toch worden meisjes en jonge vrouwen vaak achtergesteld en gediscrimineerd. Door seksueel geweld, kindhuwelijken, kinderarbeid en vrouwenhandel is de schooluitval van meisjes in ontwikkelingsgebieden nog zeer hoog. De kans op een goede toekomst neemt drastisch af wanneer meisjes niet naar school gaan. Omgekeerd: zonder inkomen en zelfstandigheid, zijn meisjes kwetsbaarder voor geweld. De steun van het ministerie zal door de Alliantie daarom worden ingezet voor de bestrijding van geweld tegen meisjes en jonge vrouwen en het vergroten van hun economische participatie in ontwikkelingslanden.

De Girls' Advocacy Alliance en haar wereldwijde netwerk van maatschappelijk organisaties zal samen met het ministerie een zo gedetailleerd en concreet mogelijke aanpak ontwikkelen.


Defence for Girls

De steun van het ministerie van Buitenlandse Zaken maakt het voor Defence for Children – ECPAT mogelijk om het Defence for Girls-initiatief voort te zetten. Dit initiatief is gericht op structurele verbetering van de bescherming van meisjes en jonge vrouwen tegen seksueel en gender gerelateerd geweld, met als leidraad het VN-Kinderrechtenverdrag, de African Charter on the Rights and Welfare of the Child en het VN-Vrouwenverdrag.

Het Defence for Girls-initiatief maakt tot en met 2015 deel uit van de vijf Afrikaanse landenprogramma's van het Girl Power programma van de Child Rights Alliance. Met dit initiatief ondersteunt Defence for Children - ECPAT zes lokale kinderrechtenorganisaties in Ethiopië, Ghana, Liberia, Sierra Leone en Zambia.


Deel via:


DEFENCE FOR CHILDREN WORDT ONDERSTEUND DOOR:

NPL logo 2013 .png
ministerie.png
Plan.jpg
kinderpostzegels.png
unicef.png
ministerie2.png
Save the Children logo vierkant 2.jpg
1.png
logo EU.jpg

Volg ons
Twitter Facebook RSS
Anbi CBF

Ik blijf hier! - Teken de petitie!

20160425_1230_DC_Campagne_Popup(1).jpg