© Powered by SiteSpirit

 

logo_DFC_03.png 


Kinderen slechter af onder Rutte III

11 oktober 2017          


tire-swing-kids-1378754.jpg

Reactie regeerakkoord Defence for Children

"Het nieuwe kabinet heeft verontrustend weinig oog voor de belangen van kinderen in Nederland. Structurele maatregelen om de oorzaken van armoede onder kinderen aan te pakken, ontbreken, evenals het recht voor kinderen om zelf een stem te hebben in besluiten die hen aangaan. Kinderen van asielzoekers komen volledig in de kou te staan en kunnen bijvoorbeeld niet rekenen op de holle regeling van het Kinderpardon. Ook op het gebied van jeugdhulp, kindermishandeling en ontwikkelingssamenwerking bestaan grote zorgen".  Dat zegt directeur Aloys van Rest van Defence for Children in een eerste reactie op het regeerakkoord.

Kinderpardon
Kinderen die te maken hebben met migratierecht, bijvoorbeeld met het Kinderpardon, komen volledig in de kou te staan. Het is onverteerbaar dat het nieuwe kabinet het de uitgeholde Kinderpardon-regeling niet aanpast. Op dit moment wordt 98% van de aanvragen voor het Kinderpardon afgewezen. Honderden kinderen verblijven alweer meer dan negen jaar in onzekerheid. De formerende partijen doen nu alsof deze kinderen niet bestaan, en negeren de schadelijke uitwerking van hun beleid op de ontwikkeling van kinderen.

Armoede
Ook neemt dit kabinet geen maatregelen die de oorzaken van armoede onder kinderen structureel aanpakken. Kinderen hebben bijvoorbeeld nog altijd geen rechtstreekse toegang tot sociale zekerheid, nu het voorbehoud van Nederland bij artikel 26 van het VN-Kinderrechtenverdrag dit verhinderd. Dit leidt tot schrijnende situaties, waarin jonge kinderen met een lege maag naar bed gaan of hun woning dreigen te worden uitgezet.

Ontwikkelingssamenwerking
Teleurstellend is ook het feit dat Nederland het budget voor ontwikkelingssamenwerking slechts verhoogt tot 0,55% van het nationaal inkomen en niet naar het internationaal afgesproken percentage van 0,7% BNI. In hoeverre het buitenlands beleid van dit kabinet een bijdrage is aan kinderrechten, blijft in de plannen onduidelijk. De coalitiepartners benoemen kwetsbare groepen als vrouwen en kinderen als aandachtsgebied, maar een concrete invulling ontbreekt.

Jeugdhulp
Mede door de decentralisatie in 2015 blijven er grote zorgen omtrent de toegang tot en kwaliteit van jeugdhulp. Wachtlijsten, een gebrek aan specialistische zorg en een tekort aan budget voor jeugdhulp zijn terugkerende problemen. De overheid en gemeenten moeten zorgen voor een passend aanbod en gelijke toegang tot en kwaliteit van jeugdhulp.

Kinderrechten
Defence for Children vraagt de coalitiepartners met klem de komende jaren concreet handen en voeten te geven aan het belang van kinderen, en hier in de politieke praktijk voortdurend aandacht voor te vragen. Het is essentieel dat de rechten van kinderen, zoals vastgelegd in het VN-Kinderrechtenverdrag, leidend worden in wetgeving, beleid en praktijk.

"Dit regeerakkoord is een fatsoenlijk land als Nederland onwaardig.  Zeker in een tijd van economische groei, zou je verwachten dat we investeren in kinderen. ", aldus Aloys van Rest.

Bekijk hier de volledige analyse van Defence for Children op 12 onderwerpen.


Deel via:


DEFENCE FOR CHILDREN WORDT ONDERSTEUND DOOR:

NPL logo 2013 .png
ministerie.png
Plan.jpg
kinderpostzegels.png
unicef.png
ministerie2.png
Save the Children logo vierkant 2.jpg
1.png
logo EU.jpg

Volg ons
Twitter Facebook RSS
Anbi CBF

Ik blijf hier! - Teken de petitie!

20160425_1230_DC_Campagne_Popup(1).jpg