© Powered by SiteSpirit

 

logo_DFC_03.png 


Ding mee naar de Jaap Doek Kinderrechtenscriptieprijs 2017!

4 september 2017


masterscriptie.jpg

De Afdeling Jeugdrecht van de Universiteit Leiden en Defence for Children loven dit najaar voor de vijfde keer de Jaap Doek Kinderrechten-scriptieprijs uit. Deze scriptieprijs gaat uit naar de beste masterscriptie op het terrein van kinderrechten. Niet alleen rechtenstudenten maar ook studenten vanuit andere disciplines kunnen meedingen naar deze scriptieprijs. Deelnemers aan de Jaap Doek Kinderrechtenscriptieprijs maken kans op een georganiseerde reis naar Genève, inclusief een bezoek aan het VN-Kinderrechtencomité, en een vrij te besteden geldprijs ter waarde van € 500,-.

Voorwaarden
Voor beoordeling komen in aanmerking masterscripties (Nederlands en Engelstalig) die in het afgelopen academisch jaar (1 september 2016 tot en met 31 augustus 2017) met minimaal een 8 of hoger zijn beoordeeld. De deadline voor het inleveren van de masterscriptie is 1 oktober 2017 voor uiterlijk 12:00 uur. Zie voor een gedetailleerde beschrijving van de voorwaarden het reglement.


Jury

De jury bestaat uit een aantal deskundigen met bijzondere verdiensten op het gebied van kinderrechten:
Jaap Doek (voorzitter), emeritus hoogleraar Jeugdrecht verbonden aan de Vrije Universiteit Amsterdam;
Ton Liefaard, UNICEF-hoogleraar Kinderrechten verbonden aan de Universiteit Leiden;
Kristoffel Lieten, emeritus hoogleraar Kinderarbeid verbonden aan de Universiteit van Amsterdam;
Aloys van Rest, directeur Defence for Children Nederland;
Karin Arts, hoogleraar Internationaal recht en ontwikkeling bij ISS Den Haag.


Eerdere winnaars

Op 1 november 2012 is deze scriptieprijs ingesteld ter ere van prof. Jaap Doek vanwege zijn bijzondere verdiensten op het terrein van kinderrechten, binnen Nederland en wereldwijd. In 2013 is de prijs voor het eerst uitgereikt aan aan Rekha Ramlal voor haar scriptie met de titel "De ervaringen van kinderen bij het minderjarigen verhoor bij rechtbanken in civiele zaken".

In 2016 heeft Céril van Leeuwen de scriptieprijs gewonnen voor haar scriptie "Het hoorrecht begrenst/ begrensd. Wat is wenselijk in het civiele jeugdrecht?"

In 2015 heeft Yvonne ten Kate de scriptieprijs gekregen voor haar masterscriptie "Een analyse van de herijking van het beleid voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen".

In 2014 is de scriptie "The prevention of Child Statelessness at Birth under the Convention on the Rights of the Child: the Committee's Role & Potential" van Jill Stein beloond met de scriptieprijs.


Contact

Vragen over de Jaap Doek Kinderrechtenscriptieprijs? Neem contact op met het secretariaat van de Afdeling Jeugdrecht van de Universiteit Leiden. Dit kan via de e-mail jeugdrecht@law.leidenuniv.nl of telefonisch (071-5276056).


Deel via:


DEFENCE FOR CHILDREN WORDT ONDERSTEUND DOOR:

NPL logo 2013 .png
ministerie.png
Plan.jpg
kinderpostzegels.png
unicef.png
ministerie2.png
Save the Children logo vierkant 2.jpg
1.png
logo EU.jpg

Volg ons
Twitter Facebook RSS
Anbi CBF

Ik blijf hier! - Teken de petitie!

20160425_1230_DC_Campagne_Popup(1).jpg