© Powered by SiteSpirit

 

logo_DFC_03.png 


Kinderombudsman publiceert rapport Caribisch Nederland

6 juli 2017


Caribisch Nederland.jpg

Op 5 juli heeft Kinderombudsman Margrite Kalverboer een rapport gepubliceerd over kinderen in Bonaire, Saba en Sint Eustatius. Uit het rapport blijkt dat de meeste kinderen zich gelukkig voelen en dat zij vinden dat zij in een fijne omgeving opgroeien. Volgens kinderen zijn vooral een goede band met familie, aandacht van ouders en een fijne plek om te wonen heel belangrijk. De kinderen en jongeren geven hoge rapportcijfers voor hun leven: gemiddeld een 8,4 op Bonaire, een 7,9 op Saba en een 7,6 op Sint Eustatius.


Ondanks de positieve geluiden uitten een aantal van de kinderen ook zorgpunten. Er is volgens de kinderen te weinig te doen op de eilanden, de kwaliteit van het onderwijs is te laag en er zijn geen goede mogelijkheden om door te groeien. Ook armoede is een groot probleem dat door veel kinderen wordt aangehaald. Bijna iedereen kent kinderen die te weinig eten krijgen en niet genoeg kleding hebben. Kinderen vinden dat ouders te veel moeten werken, stress hebben vanwege geldzorgen en daardoor erg streng zijn. Een groot aantal kinderen mist daardoor tijd en aandacht van ouders.

Defence for Children schaart zich achter de uitdagingen uit het rapport. Het is essentieel dat er aandacht komt voor armoedebestrijding en het versterken van voorzieningen voor kinderen op de eilanden. Zo stelt ook het Jaarbericht Kinderrechten 2017 van Defence for Children en UNICEF Nederland. Ook ontbreken nog altijd veel cijfers over kinderen in Caribisch Nederland. Het Jaarbericht Kinderrechten 2017 stelt aanvullend dat grote verbeteringen nodig zijn op het gebied van jeugdhulp. Het gaat dan bij armoede om het vergroten van de veiligheid van kinderen, doelgerichter hulp kunnen bieden en inzetten op kwaliteit van professionals, alsook het ter beschikking hebben van de benodigde middelen en (veilige) opvanglocaties.


Ook het VN-Kinderrechtencomité sprak zich in juni 2015 uit over de situatie van kinderen in Caribisch Nederland. Het Comité deed onder andere de aanbeveling om te komen tot een Actieplan Kinderrechten voor het gehele Koninkrijk, en bewustwordingscampagnes in te zetten om ouders in Caribisch Nederland bekend te maken met positieve, geweldloze opvoedtechnieken. Kinderen hebben op basis van het VN-Kinderrechtenverdrag allemaal dezelfde rechten. De Kinderombudsman signaleert dat kinderrechten in de praktijk anders worden ingezet in Europees en Caribisch Nederland. Dat kan niet en moet anders.


Veel van de punten die worden aangehaald in het rapport, zijn reeds opgepakt door openbare lichamen en lokale organisaties. Echter hebben zij niet altijd voldoende middelen of mandaat om daadwerkelijke veranderingen teweeg te brengen. Defence for Children vindt het belangrijk om, zoals ook de Kinderombudsman aangeeft, op efficiënte wijze samen te werken met de openbare lichamen en lokale organisaties op de eilanden.

Klik hier voor het rapport 'De Kinderombudsman op kinderrechtentour in Caribisch Nederland', d.d. 5 juli 2017.

Klik hier voor het Jaarbericht Kinderrechten 2017 van UNICEF Nederland en Defence for Children , d.d. 16 juni 2017.


Deel via:


DEFENCE FOR CHILDREN WORDT ONDERSTEUND DOOR:

NPL logo 2013 .png
ministerie.png
Plan.jpg
kinderpostzegels.png
unicef.png
ministerie2.png
Save the Children logo vierkant 2.jpg
1.png
logo EU.jpg

Volg ons
Twitter Facebook RSS
Anbi CBF

Ik blijf hier! - Teken de petitie!

20160425_1230_DC_Campagne_Popup(1).jpg