© Powered by SiteSpirit

 

logo_DFC_03.png 


Samenwerking met NSGK voor recht op inclusief onderwijs

4 juli 2017


at-school-ii-1541289.jpg

In 2013 is NSGK gestart met het project In1school, met dit project maakt zij zich sterk voor het recht op inclusief onderwijs. Vanaf 1 juli 2017 neemt Defence for Children de verantwoordelijkheid voor In1school over van NSGK en integreert hiermee het recht op inclusief onderwijs in haar werkzaamheden. Elk kind heeft recht op inclusief onderwijs; onderwijs voor alle kinderen, ongeacht handicap, achtergrond of verblijfsstatus. Voor dat mensenrecht zullen NSGK en Defence for Children de komende jaren samen gaan opkomen.

Henk-Willem Laan, directeur van de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind: "Het beleid van NSGK is om pioniersprojecten zoals In1school na verloop van tijd onder te brengen bij een passende organisatie. Voor ons is kinderrechtenorganisatie Defence for Children een logische partner om de strijd voor het recht op inclusief onderwijs mee voort te zetten."


In een inclusief onderwijssysteem gaan alle kinderen samen naar school, de school van hun eigen keuze, in hun eigen buurt, met onderwijs, zorg en ondersteuning op maat. Ieder kind heeft volgens het VN-Kinderrechtenverdrag recht op onderwijs in een systeem waar kinderen gelijke kansen krijgen op een zo volledig mogelijke ontplooiing en ontwikkeling. Kinderen mogen niet worden buitengesloten op grond van hun beperking, verblijfsstatus of welke andere achtergrond dan ook.


Kinderen met een beperking kunnen zich zowel beroepen op het VN-Gehandicaptenverdrag dat in Nederland in 2016 in werking is getreden als op het VN-Kinderrechtenverdrag. NSGK en Defence for Children zullen zich de komende jaren samen gaan inzetten voor een onomkeerbare verandering op het terrein van het recht op inclusief onderwijs voor kinderen met een beperking. Defence for Children zal voortbouwen op de kennis en ervaring die in het pioniersproject In1school is opgedaan. Ze gaat kinderen ondersteunen die langs juridische weg opkomen voor hun recht op inclusief onderwijs. Tevens zal ze informatie en inspiratie gaan geven over het recht op inclusief onderwijs en gelijkgestemde individuen en organisaties verbinden, zoals In1school de afgelopen jaren heeft gedaan.


Aloys van Rest, directeur Defence for Children: "Door de samenwerking met NSGK wordt ons werk versterkt en bereiken we meer kinderen voor wie de naleving van het recht op inclusief onderwijs in de knel komt. Een school zou zich moeten aanpassen aan het kind in plaats van andersom, zodat elk kind gelijke kansen krijgt op een zo volledig mogelijke ontwikkeling en ontplooiing."

NSGK zet zich in voor een samenleving waarin kinderen en jongeren met en zonder handicap vanzelfsprekend samen leven. Dat doet NSGK door financieel bij te dragen aan projecten van partners, maar ook door zelf pioniersprojecten op te zetten. In1school is zo'n pioniersproject, zie www.in1school.nl.


Deel via:


DEFENCE FOR CHILDREN WORDT ONDERSTEUND DOOR:

NPL logo 2013 .png
ministerie.png
Plan.jpg
kinderpostzegels.png
unicef.png
ministerie2.png
Save the Children logo vierkant 2.jpg
1.png
logo EU.jpg

Volg ons
Twitter Facebook RSS
Anbi CBF

Ik blijf hier! - Teken de petitie!

20160425_1230_DC_Campagne_Popup(1).jpg