© Powered by SiteSpirit

 

logo_DFC_03.png 


DNA-profiel arts spermabank Bijdorp veilig gesteld

2 juni 2017


rechter.jpg

PERSBERICHT: De rechter geeft op 2 juni toestemming voor het vaststellen van het DNA-profiel van de heer Karbaat, de overleden arts en oud-directeur van donorkliniek Bijdorp. In een bodemprocedure kan hierna worden vastgesteld of dit DNA gebruikt mag worden voor een verwantschapsonderzoek met een groep donorkinderen. De voorzieningenrechter heeft in haar vonnis aangegeven dat zij het niet uitgesloten acht dat artikel 7 van het VN-Kinderrechtenverdrag, het recht op afstammingsinformatie, ook van toepassing is op donorkinderen.

Voor de donormoeders en donorkinderen die het kort geding hebben aangespannen is dit een belangrijk stap naar zekerheid over hun afstamming. De eisers, stichting Donorkind en Defence for Children zijn verheugd over de uitspraak licht Laura Bosch, jurist bij Defence for Children, toe: "Het recht op afstammingsinformatie, zoals vastgelegd in het VN-Kinderrechtenverdrag komt nu een stap dichterbij voor donorkinderen. Kinderrechtelijk is dit een belangrijke stap voorwaarts."


Vermoedens dat de heer Karbaat de donor van deze groep donorkinderen zou zijn speelde al langer. Voor een deel van de groep eisers, die worden bijgestaan door advocaat Tim Bueters van REX Advocaten, werd dit vermoeden vorige week deels bevestigd door een match met een wettig kind van Karbaat bij de FIOM KID DNA-Databank.

Het is voor het eerst in Nederland dat donorfamilies gezamenlijk een civiele procedure starten tegen een fertiliteitskliniek vanwege het recht op afstammingsinformatie. Ties van der Meer van Stichting Donorkind: “We kijken uit naar de bodemprocedure en een verdere bevestiging dat dit recht voor iedereen geldt, ongeacht de wijze van conceptie waardoor iemand is ontstaan.” Stichting Donorkind en Defence for Children benadrukken dat oplossingen hard nodig zijn om dit soort misstanden in de toekomst te voorkomen en het recht op afstammingsinformatie voor iedereen te garanderen.


In een veranderende samenleving is er het volgens de betrokken organisaties belangrijk dat er antwoorden gevonden worden over afstammingsvraagstukken om de rechten van kinderen te realiseren. Zij denken daarbij aan het faciliteren van DNA-matching, mogelijkheden voor begeleiding bij zoektochten, lotgenotencontact en het beter verankeren van recht op afstammingsinformatie in de grondwet en het familierecht.


Deel via:


DEFENCE FOR CHILDREN WORDT ONDERSTEUND DOOR:

NPL logo 2013 .png
ministerie.png
Plan.jpg
kinderpostzegels.png
unicef.png
ministerie2.png
Save the Children logo vierkant 2.jpg
1.png
logo EU.jpg

Volg ons
Twitter Facebook RSS
Anbi CBF

Ik blijf hier! - Teken de petitie!

20160425_1230_DC_Campagne_Popup(1).jpg