© Powered by SiteSpirit

 

logo_DFC_03.png 


FIOM maakt match wettig kind Karbaat en donorkinderen

23 mei 2017


dossier archief databank.jpg

PERSBERICHT: Vandaag is bekend geworden dat achttien donorkinderen die staan ingeschreven bij de FIOM DNA-databank zijn gematched met een wettig kind van wijlen heer Karbaat, arts en oud-directeur donorkliniek Bijdorp. Dit is bekend geworden via stichting Donorkind en bij navraag bevestigd door FIOM.

Deze informatie heeft de groep eisers bereikt die ernstige vermoedens hebben dat de heer Karbaat zelf de donor is geweest. De families zijn een procedure gestart voor opheldering over Karbaat’s mogelijke donorschap. Enkele families vinden dat er grote uiterlijke gelijkenissen zijn tussen de donorkinderen en Karbaat. Enkele van de eisers in de procedure tegen de heer Karbaat zijn eveneens ingeschreven in de DNA-databank en zijn gematched met een wettig kind van de heer Karbaat. Het merendeel van de eisers staat niet ingeschreven bij de DNA-databank en wacht nog steeds op uitsluitsel over verwantschap. Het belang van de uitspraak op 2 juni in het kort geding over het gebruik van het DNA van de heer Karbaat blijft daarmee onverminderd groot.


De match die door FIOM is vastgesteld met het wettige kind geeft nog geen 100% bevestiging van het donorschap van de heer Karbaat, maar is wel een hele sterke aanwijzing hiervoor. Het donorschap kan 100 % bevestigd worden wanneer het DNA van de heer Karbaat mag worden gebruikt voor onderzoek. Daarbij geldt dat een groot deel van de groep eisers niet is ingeschreven in de DNA-databank en zij om die reden nog steeds het verzoek hebben om met het DNA van de heer Karbaat verwantschap te kunnen bevestigen dan wel uit te sluiten. De groep eisers heeft eerder navraag gedaan bij Fiom of er DNA-materiaal van familieleden in de DNA-databank stond waarmee mogelijk verwantschap met de eisers kon worden vastgesteld. Hier kon wegens privacy geen uitsluitsel over gegeven worden.


De principiŽle vraag blijft relevant of donorkinderen hetzelfde recht op afstammingsinformatie hebben als ‘gewone’ kinderen in onze samenleving. De groep eisers, gesteund door Stichting Donorkind en Defence for Children en advocaat Tim Bueters, vindt het onrechtvaardig om onderscheid te maken tussen donorkinderen, verwekt middels donorinseminatie, en natuurlijk verwekte kinderen als het gaat om het recht om te weten wie je vader dan wel moeder is. De betrokkenen kijken dan ook uit naar de uitspraak van 2 juni van rechtbank Rotterdam.Deel via:


DEFENCE FOR CHILDREN WORDT ONDERSTEUND DOOR:

NPL logo 2013 .png
ministerie.png
Plan.jpg
kinderpostzegels.png
unicef.png
ministerie2.png
Save the Children logo vierkant 2.jpg
1.png
logo EU.jpg

Volg ons
Twitter Facebook RSS
Anbi CBF

Ik blijf hier! - Teken de petitie!

20160425_1230_DC_Campagne_Popup(1).jpg