© Powered by SiteSpirit

 

logo_DFC_03.png 


Nederland vijftiende op ranglijst kinderrechten

16 mei 2017


glimlach meisje.jpg

Nederland is wederom gedaald op de KidsRights index die meet hoe het staat met de naleving van de rechten van kinderen. Nederland is gedaald van de dertiende naar de vijftiende plaats. Dit is de tweede achtereenvolgende daling, in 2015 stond Nederland nog op de tweede plaats.

De daling komt volgens KidsRights vooral omdat bij het opstellen van de lijst rekening gehouden wordt met de financiële draagkracht van een land. Als arme landen relatief veel bijdragen, scoren ze dus al snel hoger dan een welvarend land als Nederland. O.a. Thailand, Slovenië en Tunesië eindigen daarom hoger dan Nederland. Ook de slechte beoordeling van het VN-Kinderrechtencomité van juni 2015 speelt een rol, met name vanwege het beperkte budget dat beschikbaar is voor het naleven van kinderrechten. Het Comité heeft zich onder andere kritisch uitgelaten over het grote aantal kinderen dat in Nederland in armoede leeft, de positie van vluchtelingenkinderen en het gebrek aan kinderrechteneducatie.

Armoede en participatie
Belangrijke indicatoren in de index zijn armoede en participatie. Volgens de laatste cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek groeien nog altijd maar liefst 320.000 kinderen op in armoede. Zij lopen daarmee risico op sociale uitsluiting. Opgroeien in armoede kan vele gevolgen hebben voor het leven van kinderen. Kinderen die opgroeien in een arm gezin of een gezin met een laag inkomen, hebben meer kans op een slechte gezondheid, op lager dan gemiddelde schoolresultaten en slecht betaalde banen. Defence for Children zet zich al lange tijd in voor kinderen in armoede.

Ook participatie van kinderen en jongeren is een belangrijk thema. Kinderen en jongeren hebben het recht mee te praten, én te beslissen, over zaken die hen aangaan. Dit kan op individueel niveau, maar ook collectief als het gaat om onderwerpen die alle kinderen aangaan. 

KidsRights index
De KidsRights Index meet jaarlijks aan de hand van een aantal domeinen hoe het staat met de naleving van kinderrechten. Per domein zijn een aantal indicatoren opgesteld. Per individueel land wordt gekeken naar verbetering of verslechtering van de indicator. De overkoepelende score wordt daarop gebaseerd, wat betekent dat landen die hoger of lager op de lijst staan dan Nederland niet per se meer investeren in kinderrechten. De indicatoren van de landen worden namelijk niet onderling vergeleken.

Defence for Children gaat ervan uit dat de index voor de Nederlandse overheid een extra stimulans is om aan de slag te gaan met thema's als armoede en participatie, en de aanbevelingen van het VN-Kinderrechtencomité op te volgen.

Lees meer:

Klik hier voor de KidsRights index
Klik hier voor het volledige rapport


Deel via:


DEFENCE FOR CHILDREN WORDT ONDERSTEUND DOOR:

NPL logo 2013 .png
ministerie.png
Plan.jpg
kinderpostzegels.png
unicef.png
ministerie2.png
Save the Children logo vierkant 2.jpg
1.png
logo EU.jpg

Volg ons
Twitter Facebook RSS
Anbi CBF

Ik blijf hier! - Teken de petitie!

20160425_1230_DC_Campagne_Popup(1).jpg