© Powered by SiteSpirit

 

logo_DFC_03.png 


Toekomst aanhouding en inverzekeringstelling verdachte

11 januari 2018


politie houdt jongere staande.jpg

In opdracht van het ministerie voor Justitie en Veiligheid hebben Defence for Children en de Vereniging van Nederlandse Jeugdrechtadvocaten een toekomstvisie opgesteld over de aanhouding en inverzekeringstelling van minderjarige en jongvolwassen verdachten. In de toekomstvisie staat hoe een leeftijd- en ontwikkelingsgerichte aanpak er nu uitziet voor minderjarige en jongvolwassen verdachten tijdens de eerste fase van het strafproces en hoe dit verbetert zou moeten worden. Uitgangspunt hierbij is dat het verblijf in een politiecel zoveel mogelijk wordt vermeden of zo kort mogelijk wordt ingezet. De toekomstvisie maakt deel uit van het Verkenning Invulling Vrijheidsbeneming JustitiŽle Jeugd traject. Minister Dekker van Rechtsbescherming komt in het voorjaar met een beleidsreactie.

Defence for Children en de Vereniging van Nederlandse Jeugdrechtadvocaten (VNJA) concluderen dat het strafproces van minderjarige en jongvolwassen verdachten zich nog teveel kenmerkt door willekeur. Gevolg is dat minderjarigen en adolescenten te veel tijd in een politiecel doorbrengen waar nauwelijks rekening wordt gehouden met leeftijd en kwetsbaarheid. Dit is in strijd met (inter)nationale regelgeving en met de onschuldpresumptie. In de Toekomstvisie staan aanbevelingen om de wet aan te passen, de praktijk te veranderen en het proces te verbeteren.


Dat betekent onder andere dat:

  • Het ophouden voor verhoor niet alleen op het politiebureau maar ook elders  zou moeten kunnen plaatsvinden (thuis, bij familie, in een instelling).
  • De duur van de inverzekeringstelling van minderjarige verdachten dient te worden ingekort.
  • Minderjarigen altijd aanspraak moeten kunnen maken op gratis rechtsbijstand door een advocaat.

Ook is duidelijk geworden dat voor het wijzigen van de huidige praktijk op het politiebureau, een cultuuromslag noodzakelijk is. Er zijn nieuwe werkinstructies nodig voor jeugdzaken, waarbij de volgende uitgangspunten in acht worden genomen:


  • Ophouden voor verhoor thuis.
  • Geen inverzekeringstelling, tenzij.
  • Inverzekeringstelling op een andere plaats.
  • Kindgerichte bejegening.
  • Aandacht voor herstel.
  • Richtlijnen en criteria concretiseren.

Tot slot wordt voorgesteld om per regio een centrale plek te creŽren, zoals een specifiek politiebureau voor jeugdige verdachten, waar alle expertise over jeugd aanwezig is en een Kindgerichte omgeving en waar ruimte voor (forensisch) multidisciplinair overleg.

Meer informatie
Klik hier voor de toekomstvisie (download 4), d.d. 21 december 2017

Klik hier voor de folder Een kindgerichte aanpak en alternatieven voor de politiecel.


Deel via:


DEFENCE FOR CHILDREN WORDT ONDERSTEUND DOOR:

NPL logo 2013 .png
ministerie.png
Plan.jpg
kinderpostzegels.png
unicef.png
ministerie2.png
Save the Children logo vierkant 2.jpg
1.png
logo EU.jpg

Volg ons
Twitter Facebook RSS
Anbi CBF

Ik blijf hier! - Teken de petitie!

20160425_1230_DC_Campagne_Popup(1).jpg