© Powered by SiteSpirit

 

logo_DFC_03.png 


Zorgelijk onderzoek IsraŽlische mensenrechtenorganisaties

4 december 2017


palestijnse jongen.jpg

Twee IsraŽlische mensenrechtenorganisaties, B'Tselem en HaMoked geven in een onderzoeksrapport een weerslag van gesprekken met 60 minderjarige jongens die door de IsraŽlische autoriteiten zijn gearresteerd in de periode van mei 2015 tot oktober 2016 in bezet Oost-Jeruzalem. Hieruit blijkt een systematische schending van de eigen IsraŽlische regels voor arrestatie, verhoor en detentie. De Palestijnse Kinderrechtencoalitie, waar Defence for Children deel van uitmaakt, heeft op 22 november in een brief het ministerie van Buitenlandse Zaken en de leden van Tweede Kamer gewezen op de geconstateerde kinderrechtenschendingen.
 
Het rapport beschrijft serieuze en langdurige wantoestanden en schendingen van kinderrechten. Deze misstanden zijn onderdeel van de bezetting en houden de onderdrukking van Palestijnen in bezet gebied in stand. Het komt veelvuldig voor dat Palestijnse minderjarigen uit Oost Jeruzalem midden in de nacht van hun bed worden gelicht en dat zonder noodzaak hun handen worden geboeid. Vervolgens moeten ze lange tijd wachten voor hun ondervraging begint. Pas dan, als ze zeer uitgeput zijn, worden zij blootgesteld aan langdurige verhoorsessies. Dit gebeurt vaak zonder dat zij de mogelijkheid krijgen met een advocaat of met hun ouders te spreken voorafgaand aan het verhoor en zonder te begrijpen dat zij het recht hebben te zwijgen. Zij worden dan voor dagen of weken vastgehouden in een detentiecentrum onder zware omstandigheden. In sommige gevallen gaat dit vergezeld van bedreigingen en of fysiek geweld.


Als de kinderen, meestal jongens, maar soms ook meisjes, officieel zijn gearresteerd worden hun ouders zonder meer uitgesloten van de procedure. Dit laat de ouders machteloos en niet in staat hun eigen kind te helpen. In deze context oefenen leger of politie zware druk uit om de kinderen te laten bekennen. De kinderen tekenen vaak onvrijwillig bekentenissen (soms zijn de bekentenissen vals en soms geschreven in een taal die zij niet begrijpen), die vervolgens worden gebruikt bij hun veroordeling.
 
De Palestijnse kinderrechtencoalitie vraagt van het ministerie en de Kamerleden om een duidelijk optreden vanuit de EU met Nederland voorop, tegen alle schendingen van kinderrechten. Om te voorkomen dat Palestijnse kinderen buiten het zicht vallen van de nationale en internationale mensenrechtenorganisaties en andere hulpverleners verzoekt de coalitie er bij IsraŽlische autoriteiten op aan te dringen dat zij een correcte documentatie voeren waar het de arrestatie en detentie van kinderen betreft. Daaronder vallen het tijdig en correct vermelden van alle arrestaties, detenties en gevangenisstraffen, incluis huisarresten, van alle kinderen, alsmede van de locatie van verhoor en detentie en van de instantie die de verantwoordelijkheid over de kinderen heeft van het moment van arrestatie tot vrijlating.


Klik hier voor de brief aan de leden van Tweede Kamerover geconstateerde kinderrechtenschendingen tegen Palestijnse minderjarigen in bezet Oost Jeruzalem, d.d. 22 november 2017.

Zie voor het rapport, Unprotected: The Detention of Palestinian Teenagers in East Jerusalem, d.d. 25 oktober 2017.  

Deel via:


DEFENCE FOR CHILDREN WORDT ONDERSTEUND DOOR:

NPL logo 2013 .png
ministerie.png
Plan.jpg
kinderpostzegels.png
unicef.png
ministerie2.png
Save the Children logo vierkant 2.jpg
1.png
logo EU.jpg

Volg ons
Twitter Facebook RSS
Anbi CBF

Ik blijf hier! - Teken de petitie!

20160425_1230_DC_Campagne_Popup(1).jpg