© Powered by SiteSpirit

 

logo_DFC_03.png 


Praktijkdag 13 NOV: Gesloten jeugdhulp in de praktijk

12 september 2017


FS_Cellengang_5478.jpg

Knelpunten en oplossingen
Op de Praktijkdag wordt voor u de gehele procedure vanaf het moment dat aanmelding wordt overwogen tot en met de uitvoering van de gesloten jeugdhulp uitgestippeld. Welk beeld komt uit onderzoek naar voren? Wat gaat goed en welke oorzaken en mogelijke oplossingen zijn er voor de problemen, risico’s en (juridische) knelpunten in de praktijk? Bovendien zal worden gekeken of de kinderrechten worden gewaarborgd bij deze maatregel voor jeugdigen.

Toename gesloten jeugdzorg en crisissituaties
Het plaatsen van een minderjarige in een gesloten jeugdhulpinstelling is de zwaarste vorm van uithuisplaatsing die Nederland kent en is bedoeld voor jongeren met ernstige ontwikkelings- en (gedrags)stoornissen. In 2016 zijn mr kinderen en jongeren gedwongen opgenomen in gesloten jeugdzorginstellingen, zo blijkt uit onderzoek van de Kinderombudsvrouw. Ook blijkt uit hetzelfde onderzoek een toename in het aantal crisisplaatsingen in de gesloten jeugdzorg. Onderzoek van de Inspectie Jeugdzorg vertelt ons dat er vorig jaar veel variaties bestaan in de wijze waarop gedwongen jeugdhulp plaatsvindt. Hoewel er eisen en voorwaarden worden gesteld aan het inzetten van gesloten jeugdhulp, stappen instellingen daar af en toe overheen.

Noodkreet uit de praktijk over juridische waarborgen
Een jeugdige mag alleen in een instelling voor gesloten jeugdhulp worden opgenomen als een kinderrechter daarvoor een machtiging heeft afgegeven, omdat het een zeer ingrijpende maatregel betreft. Alleen als een onafhankelijke gedragswetenschapper oordeelt dat gesloten jeugdhulp noodzakelijk is, mag de jeugdrechter deze machtiging verlenen. Verder krijgt de jongere een advocaat toegewezen. Desondanks blijkt uit signalen dat de juridische waarborgen in de praktijk onvoldoende zijn.

Kinderrechten versus wetgeving
Maartje Berger van Defence for Children zal ingaan op de gesloten jeugdhulp vanuit kinderrechtelijk perspectief. Aan de hand van onderzoek naar de rechtspositie van minderjarigen in gesloten jeugdhulpinstellingen zal Berger de praktijkkwesties t.a.v. gesloten jeugdhulpinstellingen bezien vanuit het VN-Kinderrechtenverdrag. Wordt de wetgeving geharmoniseerd of botsen de kinderrechten hier met het juridische toetsingsmodel?


Onderwerpen die centraal staan:

  • Context: Wat gaat er goed en wat niet? Het juridisch toetsingsmodel blijkt te uitgebreid te zijn, maar tegelijkertijd is het ook te beperkt. Is een zelfstandige rechtspositie wel helemaal goed geregeld?
  • Uitstel van geslotenheid en overgang naar openheid: Wat is de essentie en doel van de voorwaardelijke machtiging gesloten jeugdhulp? Wat zijn de knelpunten? Wat is het onderscheid tussen vrijwillig en juridisch kader?
  • Positieve ervaringen met gesloten jeugdhulp van een gedragsdeskundige;
  • Rol en functie van de onafhankelijk gekwalificeerde gedragswetenschapper bij het opstellen van de instemmingsverklaring voor de voorwaardelijke machtiging gesloten jeugdhulp;
  • Verantwoord plaatsen met n zonder machtiging gesloten jeugdhulp: hoe werken de nieuwe bodemeisen van de Inspectie Jeugdzorg in de praktijk?
  • De positie van de advocaat in de hele procedure: Wat verwacht een jongere van een advocaat? 

Deel via:


DEFENCE FOR CHILDREN WORDT ONDERSTEUND DOOR:

NPL logo 2013 .png
ministerie.png
Plan.jpg
kinderpostzegels.png
unicef.png
ministerie2.png
Save the Children logo vierkant 2.jpg
1.png
logo EU.jpg

Volg ons
Twitter Facebook RSS
Anbi CBF

Ik blijf hier! - Teken de petitie!

20160425_1230_DC_Campagne_Popup(1).jpg