© Powered by SiteSpirit

 

logo_DFC_03.png 


Gemeenten bescherm Afghaanse vluchteling in Nederland

7 maart 2018


afghanistan.jpg

Negen kinderrechten- en mensenrechtenorganisaties, waaronder Defence for Children, doen een dringend verzoek aan gemeenten in Nederland om zich uit te spreken voor de bescherming van Afghaanse vluchtelingen in Nederland. De coalitie van organisaties maakt zich grote zorgen over het lot van deze mensen. Afghanen die door Nederland zijn uitgezet naar Afghanistan verkeren daar in levensbedreigende en erbarmelijke omstandigheden. Vanuit alle delen van het land zijn mensen op de vlucht. In de overvolle ontheemdenkampen zijn kinderen gestorven door de mensonterende omstandigheden en vrieskou. De Verenigde Naties heeft becijferd dat in 2017, meer dan 10.000 burgerslachtoffers (doden en gewonden) zijn te betreuren. De Veiligheidsraad betitelt Afghanistan sinds eind 2017 als 'een land in oorlog. Uit recent onderzoek blijkt dat driekwart van de teruggekeerde Afghanen, opnieuw is gevlucht.

De Nederlandse overheid wijst de meerderheid van asielverzoeken van Afghanen af. Onze coalitie heeft de staatssecretaris en asielwoordvoerders van de Tweede Kamer in december 2017 opgeroepen om alle uitzettingen stop te zetten en Afghaanse vluchtelingen de bescherming te bieden die zo hard nodig is. De staatssecretaris heeft in reactie hierop beloofd om versneld onderzoek te doen naar de veiligheidssituatie en komt in mei met een nieuw ambtsbericht Afghanistan. Desondanks gaan de uitzettingen van Afghaanse vluchtelingen gewoon door. Dit vinden wij onverantwoord en levensgevaarlijk.

De gemeenteraden van Maastricht, Tytsjerksteradiel, Leeuwarden en Coevorden hebben zich ook uitgesproken tegen dit beleid. Zij hebben via moties onder meer opgeroepen om (tijdelijk) geen mensen uit zetten naar Afghanistan. Dit met een beroep op de zorgplicht van gemeenten voor de inwoners binnen hun gemeentegrens onder wie bewoners van AZC's en mensen die op straat belanden nadat hun asielverzoek is afgewezen. Deze zorgplicht komt in het gedrang door het harde rijksbeleid.

Klik hier voor de brief aan de gemeenten over de bescherming van Afghaanse vluchtelingen in Nederland, d.d. 7 maart 2018.


Deel via:


DEFENCE FOR CHILDREN WORDT ONDERSTEUND DOOR:

NPL logo 2013 .png
ministerie.png
Plan.jpg
kinderpostzegels.png
unicef.png
ministerie2.png
Save the Children logo vierkant 2.jpg
1.png
logo EU.jpg

Volg ons
Twitter Facebook RSS
Anbi CBF

Ik blijf hier! - Teken de petitie!

20160425_1230_DC_Campagne_Popup(1).jpg