© Powered by SiteSpirit

 

logo_DFC_03.png 


Kinderrechten in de knel: lange procedures gezinshereniging

23 januari 2018


gezinshereniging i stock klein.jpg

Duizenden asielzoekers moeten tot een half jaar langer wachten op toestemming voor gezinshereniging dan de wettelijke termijn van zes maanden. In plaats van te investeren in het wegwerken van wachtlijsten heeft het ministerie bezuinigd op het personeel bij de Immigratie-en Naturalisatiedienst. Defence for Children maakt zich zorgen over de grote gevolgen voor veel kinderen en hun gezinnen. Sander Schuitemaker, juridisch adviseur kinderrechten en migratie bij Defence for Children: "Wij roepen de Nederlandse overheid op om de achterstanden zo spoedig mogelijk weg te werken en om in lijn met artikel 10 van het VN-Kinderrechtenverdrag aanvragen voor gezinshereniging met welwillendheid, menselijkheid en spoed te behandelen."


Eerder waarschuwde Defence for Children voor het risico op ontwikkelingsschade bij kinderen die lang moeten wachten op hereniging met hun familieleden. In december vorig jaar lagen er op de bureaus van de IND nog 6.160 zogenoemde 'nareis'-dossiers te wachten op een beslissing, het duurde gemiddeld 319 dagen voordat zo'n beslissing werd genomen. De wachttijd was toen al langer dan de wettelijke termijn van een half jaar. Toch werd vorig jaar bezuinigd op het aantal mensen dat moet beslissen over of de gezinsleden naar Nederland mogen komen. In september werd het aantal banen teruggebracht van 220 fulltime medewerkers naar 185 zo bericht het Algemeen Dagblad.


Defence for Children vindt het onbegrijpelijk dat wordt bezuinigd in strijd met een eerdere belofte van toenmalig staatssecretaris Dijkhoff van Justitie en Veiligheid. Hij stelde vorig jaar nog dat de wachttijden in de zomer van 2017 genormaliseerd moesten zijn. Vaak komt het voor dat gezinnen jaren moeten wachten om herenigd te worden. In het NOS journaal van 22 januari 2018 is het verhaal van de Syrische Sami te zien, die al meer dat tweeëneenhalf jaar wacht op hereniging met zijn ouders.

Al drie verjaardagen heeft hij zonder zijn ouders moeten vieren in een gevaarlijk gebied in Syrië. Door de lange wachttijd ontstaat een onmenselijke situatie waarover Defence for Children al eerder zorgen heeft geuit. Het wordt dan ook tijd dat de belangen van kinderen en hun gezinnen centraal komen te staan bij het wegwerken van de achterstanden bij de IND en dat de overheid hierbij zijn verantwoordelijkheid neemt.Deel via:


DEFENCE FOR CHILDREN WORDT ONDERSTEUND DOOR:

NPL logo 2013 .png
ministerie.png
Plan.jpg
kinderpostzegels.png
unicef.png
ministerie2.png
Save the Children logo vierkant 2.jpg
1.png
logo EU.jpg

Volg ons
Twitter Facebook RSS
Anbi CBF

Ik blijf hier! - Teken de petitie!

20160425_1230_DC_Campagne_Popup(1).jpg