© Powered by SiteSpirit

 

logo_DFC_03.png 


Voor in de agenda: training Kinderrechten en Migratie

9 november 2017


inschrijven.jpg

Defence for Children verzorgt op 4 december in samenwerking met OSR Juridische Opleidingen de Training Kinderrechten en Migratie. De training richt zich op advocaten en juristen. Vanuit een praktische invalshoek worden alle facetten behandeld van kinderrechten in zaken rond gezinshereniging, asielzaken (waaronder Dublin), bewaringszaken, kinderpardonzaken en procedures over het recht op respect voor het privéleven op grond van artikel 8 EVRM.

In de cursus wordt ingegaan op de wijze waarop het 'belang van het kind' moet worden vastgesteld en welke gewicht aan dit belang toekomt in een verdere belangenafweging. Zowel in de jurisprudentie van het EHRM als in het Unierecht speelt dit een grote rol. Tijdens de cursus komen de relevante ontwikkelingen in die jurisprudentie aan de orde en wordt aan de hand van casusmateriaal besproken hoe met een beroep op de rechten van het kind een individuele zaak kan worden versterkt.


De training wordt gegeven door:
- dhr. mr. M. Vegter, jurist kinderrechten en migratie bij Defence for Children.
- dhr. mr. J. Werner, advocaat bij Hagg en Van Koesveld Advocaten in Amsterdam.


Meer informatie

Deel via:


DEFENCE FOR CHILDREN WORDT ONDERSTEUND DOOR:

NPL logo 2013 .png
ministerie.png
Plan.jpg
kinderpostzegels.png
unicef.png
ministerie2.png
Save the Children logo vierkant 2.jpg
1.png
logo EU.jpg

Volg ons
Twitter Facebook RSS
Anbi CBF

Ik blijf hier! - Teken de petitie!

20160425_1230_DC_Campagne_Popup(1).jpg