© Powered by SiteSpirit

 

logo_DFC_03.png 


Kinderombudsman roept op tot alternatief Kinderpardon

29 juni 2017


DfC-IkBlijfHier-Dec2016-7705.jpg

Het Kinderpardon doet geen recht aan de kinderen waar het om gaat en moet op de schop. Daarom presenteert de Kinderombudsman vandaag een Kinderpardon dat wl recht doet aan kinderen en roept formerende partijen op een rechtvaardig Kinderpardon een plek te geven in het regeerakkoord. Kinderombudsman, Margrite Kalverboer, stelt dat het uitgangspunt van het Kinderpardon - uitzicht op een vergunning na vijf jaar verblijf in Nederland goed is. Het zijn de voorwaarden die zorgen dat het Kinderpardon voor zoveel kinderen onrechtvaardig uitpakt.

Onder de definitieve regeling werd 95 procent van alle aanvragen afgewezen omdat gezinnen niet aan alle voorwaarden voldeden. In 2016 kreeg zelfs maar n gezin een vergunning. 'Het doel van de huidige regeling lijkt om er zo min mogelijk kinderen onder te laten vallen. In die zin is het een schijnoplossing,' aldus de Kinderombudsman.


Martine Goeman, jurist bij Defence for Children "Dit is een geweldige steun voor de kinderen van de Ik Blijf Hier groep. Vorige week spraken de kinderen nog met Tweede Kamerleden om te vertellen wat het met je doet wanneer je zo lang in onzekerheid leeft. Het gaat met veel kinderen steeds slechter en er is snel een oplossing nodig zodat hun rechten worden erkend. In de afgelopen vier jaar werden 1.800 kinderen en gezinsleden afgewezen voor de Kinderpardonregeling ondanks dat ze vijf jaar of langer in Nederland leven. Ook de vrienden, vriendinnen, klasgenootjes en inwoners van de gemeenten verblijven al die tijd in onzekerheid over het lot van de kinderen. Het Kinderpardon zou aangepast moeten worden zoals de Kinderombudsman aangeeft. Daarmee wordt het geen gunst, maar de erkenning van een recht."


Eerlijke kans

De voorwaarden moeten op de schop om te zorgen dat in Nederland gewortelde kinderen een eerlijke kans krijgen. Kalverboer: 'Met de komst van het Kinderpardon werd erkend dat deze kinderen een toekomst in Nederland verdienen. Nu is het tijd om die toekomst ook echt te garanderen.' Op dit moment is het bijvoorbeeld zo dat kinderen niet in aanmerking komen voor het Kinderpardon als ouders onvoldoende hebben gewerkt aan vertrek, ooit een verkeerde nationaliteit hebben opgegeven of geen asiel hebben aangevraagd. De Kinderombudsman vindt dat kinderen niet mogen worden afgerekend op de beslissingen van hun ouders. Dit is in strijd met het gelijkheidsbeginsel dat in artikel 2 van het Kinderrechtenverdrag staat. Om te komen tot een rechtvaardig Kinderpardon beveelt zij in het alternatieve Kinderpardon onder meer aan om het meewerkcriterium te schrappen, de regeling uit te breiden naar kinderen die geen asiel hebben aangevraagd en het toezichtscriterium aan te passen zodat kinderen die tenminste vijf jaar onder toezicht hebben gestaan van Rijk of gemeente ook in aanmerking komen.

Kind centraal
Om te zorgen dat meer kinderen succesvol een beroep kunnen doen op het Kinderpardon, wil de Kinderombudsman bovendien dat de regeling wordt verankerd in de Vreemdelingenwet of het Vreemdelingenbesluit. Kalverboer: 'Op dit moment is het Kinderpardon in geen enkele wet verankerd. Hierdoor heeft de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, die over deze regels gaat, te veel beleidsvrijheid.' Het Kinderpardon vormt slechts n onderdeel van vreemdelingenbeleid dat over de belangen van kinderen gaat. De Kinderombudsman is net als Defence for Children en vele andere organisaties, een groot voorstander van het verankeren van het belang van het kind in de Vreemdelingenwet. Op die manier staat het belang van het kind niet alleen in deze regeling centraal, maar in alle besluiten die de overheid in het kader van de Vreemdelingenwet over kinderen neemt.


Meer informatie

Lees hier het voorstel van de Kinderombudsman, d.d. 29 juni 2017. 

Lees hier de oproep die eerder door 16 organisaties werd gedaan voor de erkenning van het recht op verblijf na vijf jaar.


Deel via:


DEFENCE FOR CHILDREN WORDT ONDERSTEUND DOOR:

NPL logo 2013 .png
ministerie.png
Plan.jpg
kinderpostzegels.png
unicef.png
ministerie2.png
Save the Children logo vierkant 2.jpg
1.png
logo EU.jpg

Volg ons
Twitter Facebook RSS
Anbi CBF

Ik blijf hier! - Teken de petitie!

20160425_1230_DC_Campagne_Popup(1).jpg