© Powered by SiteSpirit

 

logo_DFC_03.png 


Vijf keer zoveel alleenstaande kinderen op de vlucht

18 mei 2017


Jongen vlucht Servie.jpg

Een record aantal kinderen wereldwijd is alleen op de vlucht. In vijf jaar tijd is het aantal bijna vervijfvoudigd. Het ging in de periode 2015-2016 om minstens 300.000 kinderen. Ze worden mishandeld, opgesloten, uitgebuit, vernederd en gediscrimineerd. In het rapport A Child is a child; Protecting children on the move from violence, exploitation and abuse roept UNICEF wereldleiders op tot het beschermen van deze kinderen. Defence for Children ondersteunt de oproep van harte.

Miljoenen kinderen zijn op de vlucht, vele duizenden doen dat alleen. De redenen waarom kinderen met of zonder ouders huis en haard verlaten en op zoek gaan naar veiligere oorden zijn volgens UNICEF talrijk: oorlog, geweld, klimaatverandering, toegang tot onderwijs of het vinden van werk. Het gebrek aan voldoende veilige en legale vlucht- en migratie routes leidt ertoe dat ze gevaarlijke reizen ondernemen. In toenemende mate zijn ze afhankelijk van mensensmokkelaars en mensenhandelaars. Slecht of niet functionerende jeugdzorg in de landen waar ze doorheen trekken of terechtkomen, zorgt ervoor dat kinderen op de vlucht niet de bescherming krijgen waar ze, op grond van het VN-Kinderrechtenverdrag, wel recht op hebben. Ze vallen ten prooi aan mensenhandelaars en anderen die hen misbruiken en uitbuiten. Mensensmokkelaars en mensenhandelaars profiteren en maken miljoenen dollars winst. De kinderen lopen ernstige psychische en fysieke schade op, die moeilijk te herstellen is.

Defence for Children co÷rdineert het Seperated Children in Europe Programme. Dit is een groot netwerk van 31 NGO's in 28 Europese landen die opkomen voor de rechten van alleenstaande kinderen. Jantine Walst, co÷rdinator van het SCEP Netwerk: "We zijn zeer bezorgd over het stijgende aantal alleenstaande kinderen op de vlucht en hun gebrek aan bescherming. Samenwerking binnen Europa zou voorop moeten staan en de rechten van deze kinderen moeten hoognodig worden verankerd. Wij ondersteunen het manifest van UNICEF, een kind is een kind, en zou niet anders behandeld mogen worden."

UNICEF roept wereldleiders op om afspraken te maken over hoe kinderen op de vlucht, ongeacht wie ze zijn en waar ze zich bevinden, beschermd moeten worden. De zes actiepunten van UNICEF:
1.    Bescherm kinderen op de vlucht en migrantenkinderen tegen geweld, mishandeling, uitbuiting en levensbedreigende situaties. Zorg voor meer legale en veilige vlucht- en migratie routes.
2.    Stop het plaatsen van kinderen in vreemdelingenbewaring op basis van hun verblijfstatus.
3.    Hou gezinnen bij elkaar, voorkom dat kinderen onderweg gescheiden worden van hun ouders en/of andere familieleden. Zorg voor snellere gezinsherenigingsprocedures.
4.    Zorg ervoor dat gevluchte en migrantenkinderen naar school kunnen en toegang hebben tot alle andere voorzieningen.
5.    Pak de oorzaken waarom mensen migreren aan.
6.    Neem maatregelen om xenofobie, discriminatie en marginalisatie van vreemdelingen in de doorreislanden en landen van bestemming aan te pakken.

UNICEF verbindt aan de lancering een manifest gericht aan wereldleiders die elkaar tijdens de G7 en G20 elkaar ontmoeten.

Foto: UNICEF


Deel via:


DEFENCE FOR CHILDREN WORDT ONDERSTEUND DOOR:

NPL logo 2013 .png
ministerie.png
Plan.jpg
kinderpostzegels.png
unicef.png
ministerie2.png
Save the Children logo vierkant 2.jpg
1.png
logo EU.jpg

Volg ons
Twitter Facebook RSS
Anbi CBF

Ik blijf hier! - Teken de petitie!

20160425_1230_DC_Campagne_Popup(1).jpg