© Powered by SiteSpirit

 

logo_DFC_03.png 


Uitspraak: gezinsmigratiebeleid moet op de schop

10 mei 2017


Uitspraak rechter.jpg

PERSBERICHT: Op 10 mei heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie een baanbrekende uitspraak gedaan in de zaak Chavez-Vilchez. Het Hof oordeelt dat een buitenlandse ouder verblijfsrecht toe kan komen bij een Nederlands kind. Het Hof heeft duidelijk gemaakt dat de rechten van de kinderen de doorslag geven en dat hun belang voorop staat. Er moet onderzocht worden of er een zodanige afhankelijkheidsrelatie bestaat tussen de ouder en het kind, dat het kind eigenlijk gedwongen zou zijn om met de buitenlandse ouder mee te reizen naar een land buiten de EU. Tot op heden vond de Nederlandse overheid dat het gezag overgedragen moest worden aan de Nederlandse ouder. Ook al kon en wilde deze ouder niet voor het kind zorgen. Dit beleid moet nu op de schop.


Martine Goeman, jurist bij Defence for Children "Dit is een baanbrekende uitspraak en een overwinning voor de kinderrechten. Het Nederlandse gezinsmigratiebeleid kan niet hetzelfde blijven. We kwamen nu absurde zaken tegen op onze Kinderrechtenhelpdesk. Wanneer een vader niet voor een kind wilde zorgen, moest de buitenlandse moeder toch maar proberen om haar eenhoofdig gezag over te dragen aan de vader. Het Hof van Justitie zet hier nu een streep door en stelt het belang van het kind voorop. De overheid moet onder andere kijken naar de lichamelijke en emotionele ontwikkeling van het kind en het risico voor het evenwicht van het kind wanneer deze van de ouder wordt gescheiden. Dit doet Nederland tot op heden niet en de uitspraak heeft daarom grote consequenties voor het Nederlandse beleid. Vanuit de Kinderrechtenhelpdesk van Defence for Children hebben we de advocaten in deze zaak ondersteund. We zijn trots op de uitkomst en vooral blij voor de kinderen die nu niet meer gescheiden mogen worden van hun ouders."


Else Weijsenfeld, de advocaat die namens Fischer Groep de cliŽnten vertegenwoordigde: "Als een kind door zijn moeder wordt verzorgd, mag deze moeder niet de Unie uitgestuurd worden, omdat de ontwikkeling en het evenwicht van het kind hierdoor bedreigd wordt.  Dat is een hele belangrijke verduidelijking van de rechtspraak. En een grote stap voorwaarts voor de bescherming van onze cliŽnten. De Nederlandse kinderen leven soms al jarenlang in extreme armoede omdat de moeder geen verblijfsvergunning had. De moeder mocht niet werken, maar had ook geen recht op bijstand. Uit deze uitspraak blijkt dat kinderen niet zomaar overgeheveld kunnen worden van de ene naar de andere ouder. Zij zijn Nederlanders en Unieburgers en hebben het volle recht op vrij verblijf binnen de Unie. Daarbij hoort ook het recht om niet gescheiden te worden van hun verzorgende ouder, ook als die uit een land komt dat niet tot de Unie behoort."


Klik hier voor de uitspraak van het Hof van Justitie, d.d. 10 mei 2017. 


Deel via:


DEFENCE FOR CHILDREN WORDT ONDERSTEUND DOOR:

NPL logo 2013 .png
ministerie.png
Plan.jpg
kinderpostzegels.png
unicef.png
ministerie2.png
Save the Children logo vierkant 2.jpg
1.png
logo EU.jpg

Volg ons
Twitter Facebook RSS
Anbi CBF

Ik blijf hier! - Teken de petitie!

20160425_1230_DC_Campagne_Popup(1).jpg